Plannen voor huisvesting arbeidsmigranten aan Roodbeenweg in Dronten vechten om voorrang en goedkeuring

De beoogde nieuwe locatie voor arbeidsmigranten aan de Roodbeenweg 17 in Dronten.

De beoogde nieuwe locatie voor arbeidsmigranten aan de Roodbeenweg 17 in Dronten. Foto: Fotostudio Wierd

De gemeenteraad moet binnenkort een knoop doorhakken inzake twee initiatieven die er zijn voor de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Roodbeenweg in Dronten.

Het college van burgemeester en wethouders wil nu eerst een advies uitbrengen over het initiatief aan de Roodbeenweg 17. Als dat negatief zou zijn, komt het initiatief aan de Roodbeenweg 19-21 aan de orde. Het is in ieder geval duidelijk dat niet allebei de initiatieven zullen worden gehonoreerd.

Het initiatief op nummer 17 is van de ondernemer die ook arbeidsmigranten wil huisvesten in het voormalige Sportcentrum De Bever aan de Educalaan en dit jaar de vergunning voor de huisvesting op de Campus ziet verlopen. Die moet dicht, omdat die huisvesting niet meer aan de eisen van deze tijd voldoet. Aanvankelijk had hij plannen voor de opvang van 450 arbeidsmigranten op de voormalige boerderij en in een nieuw te bouwen voorziening. Dat is teveel, het beleid van de gemeente staat initiatieven van maximaal 300 arbeidsmigranten op één plek toe. Daarop heeft hij de plannen aangepast op huisvesting voor 300 personen.

Formeel later ingediend

Het tweede initiatief is formeel later ingediend. Daar gaat het om een voorziening voor 150 arbeidsmigranten, waar vooral arbeidsmigranten zullen worden gehuisvest die ook in de directe omgeving werken. Dat initiatief heeft geen ‘winstoogmerk’, maar wil vooral in de behoefte aan goede huisvesting voor werknemers in de omgeving voorzien.

De initiatieven zullen niet allebei worden gehonoreerd, aangezien het gemeentelijke beleid niet toestaat dat twee huisvestingen voor in totaal 450 arbeidsmigranten zo dichtbij elkaar worden gerealiseerd.

Probleem is wel dat er gesteggel is tussen wanneer welk initiatief nu formeel zou zijn ingediend en welke daarom voor een eerste beoordeling in aanmerking komt.

Het college houdt vast aan een eerste beoordeling van het plan voor de Roodbeenweg 17, ook al gaat het daar formeel om een gewijzigd plan dat later is ingediend dan de aanvraag van de Roodbeenweg 19. Het oorspronkelijke, afgewezen plan, is wel eerder ingediend.

Bestemmingsplanwijziging nodig

Overigens zegt dat niets over de uitkomst, want voor beide plannen is een bestemmingsplanwijziging nodig. Dat betekent twee dingen: ten eerste moet er dan voor een plan draagvlak zijn in de omgeving.

Het draagvlak voor het tweede plan aan de Roodbeenweg 19-21 lijkt veel en veel groter te zijn dan die voor het plan Roodbeenweg 17, waar veel verzet tegen is.

Bovendien is het uiteindelijk altijd de gemeenteraad die beslist. Die zal nu eerst het aankomende advies over de Roodbeenweg 17 ter besluitvorming voorgelegd krijgen. Als dat besluit negatief is, komen de plannen voor de Roodbeenweg 19-21 in beeld.