Opruimactie Schone Randmeren levert in minder dan drie uur tijd ruim 100 volle afvalzakken op

Door de opruimacties is meer bewustwording ontstaan rondom het thema afval. Foto: IVN Natuureducatie

Meer dan 150 vrijwilligers gingen onlangs de strijd aan tegen afval op de oevers van de Randmeren in Zeewolde en Dronten. In totaal gingen elf verenigingen aan de slag. De uitkomst: 120 afvalzakken in minder dan drie uur tijd.

Meer bewustwording

Door de opruimacties is meer bewustwording ontstaan rondom het thema afval. Joline de Weerdt, regiodirecteur IVN Oost ‘Het is de bedoeling dat de hoeveelheid (plastic) afval afneemt. Dat willen we bereiken samen met overheden, het bedrijfsleven en consumenten.’

Variatie aan afval

Autobanden, stoelen, een radio en zelfs een matras werden gevonden, maar het afval bestond voornamelijk uit een veelvoud aan blikjes, flesjes en verpakkingsmaterialen. Het doel van de allereerste opruimactie langs de Randmeren was opruimen en een eerste analyse waar al dat zwerfafval vandaan komt. Van industrieel afval, dumpingen van grof en huishoudelijk afval tot recreatieafval en riool overstort.

Bewustwording is belangrijk, vindt IVN. Niet alleen de vrijwilligers hebben met eigen ogen gezien hoeveel afval er in hun gemeente ligt, ook de gemeenten en de provincie zijn zich er meer van bewust geworden dat het tijd is voor actie. ‘Ik twijfelde of opruimen nodig was, want elke keer als ik langs het gebied rijd zie ik geen afval liggen. Maar het choqueert me hoeveel afval we zijn tegengekomen’, zei een vrijwilliger uit Dronten.

[De tekst gaat verder na de foto]

Samen opruimen

Naast vrijwilligers gingen ook een gedeputeerde van provincie Flevoland, wethouders van beide gemeenten en de regiodirecteur IVN Natuureducatie op pad. Zij hielpen op verschillende plaatsen de vrijwilligers een handje.

Ook komend najaar hoopt IVN Natuureducatie weer een Schone Randmeren opruimactie te organiseren. IVN-projectleider Inge Beukema” ‘Omdat dit de eerste keer was wisten we nog niet hoeveel we zouden vinden, maar het is nu wel duidelijk geworden dat het hard nodig is om hier aandacht aan te besteden.’ Naast opruimen hoopt IVN dat de actie ook meer bewustwording creëert, want alleen opruimen is niet genoeg. Beukema vertelt: ‘Uiteindelijk willen we natuurlijk voorkomen dat er meer afval in onze natuurgebieden terechtkomt.’

Schone Rivieren

De opruimacties langs de Randmeren worden mogelijk gemaakt door IVN Flevoland, Provincie Flevoland en gemeenten Dronten en Zeewolde. Samen zorgden zij voor het benodigde budget en de opruimmaterialen. Er wordt nauw samengewerkt met Rijkswaterstaat, Waterschap Zuiderzeeland, landschapsbeheerders en andere lokale netwerken.

De opruimacties langs de Flevolandse Randmeren zijn onderdeel van Schone Rivieren , een initiatief van IVN Natuureducatie, Stichting De Noordzee en Plastic Soup Foundation. Het doel van Schone Rivieren: plasticvrije rivieren in 2030.

Nieuws

menu