Ophef over plan voor arbeidsmigranten aan Educalaan in Dronten

De nieuwe eigenaar van het pand aan de Educalaan 45 wil het ombouwen tot 25 kamers voor in totaal 48 arbeidsmigranten.

De nieuwe eigenaar van het pand aan de Educalaan 45 wil het ombouwen tot 25 kamers voor in totaal 48 arbeidsmigranten. Foto: Google Maps

De plannen om in voormalig Sportcentrum De Bever aan de Educalaan 45 arbeidsmigranten te huisvesten, stuiten op weerstand in de omgeving. Ook politiek zijn er vragen over gesteld. De nieuwe eigenaar van het gebouw wil het ombouwen tot 25 kamers voor in totaal 48 arbeidsmigranten. De plannen vallen niet goed in de omgeving.

Zorgen

Zowel de sportclubs als omwonenden in de omgeving hebben zorgen. Ze vrezen overlast en criminaliteit. Bovendien zouden de plannen niet aansluiten bij het eerder gepresenteerde plan voor een sportpark dat ASV Dronten, ASVD Korfbal en SV Reaal er willen realiseren.

Het CDA en Sociaal Dronten hebben er vragen over gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. ‘Op 14 januari hebben omwonenden van de initiatiefnemer een brief ontvangen met informatie over de aanvraag in verband met de huisvesting van arbeidsmigranten. In deze brief staan een aantal aannames, die het beeld wekken bij omwonenden dat het college van burgemeester en wethouders al heeft ingestemd met de aanvraag. In de brief van de initiatiefnemer aan omwonenden staat namelijk te lezen: “Per 1 maart 2023 zal het pand worden opgeleverd door de huidige huurder. Afhankelijk van het vergunningentraject willen we dan met de verbouw van het pand starten, dit betreft voornamelijk een indoor verbouwing. Op advies van de gemeente Dronten is in eerste instantie een principeverzoek ingediend. Toen bleek dat de gemeente in principe positief staat tegenover het initiatief, is op advies van de gemeente Dronten een definitieve aanvraag ingediend voor 38 bewoners, deze aanvraag is ingetrokken en de aanvraag voor 48 personen is ingediend”.’

Verbazing

CDA en Dronten Sociaal verbazen zich daarover, omdat Educalaan 45 toch echt de bestemming ‘Sport’ heeft. ‘Het college heeft in 2022 een inspirerende toekomstvisie voor het burgemeester Dekker sportpark aan de raad gepresenteerd. Wijziging van de bestemming van Educalaan 45 van sport in wonen kan van invloed zijn op ontwikkelingen en mogelijkheden voor de groei van Dronten. De raad is nog niet in de gelegenheid geweest om zich hierover uit te spreken.’

De partijen willen van het college weten welke procedure van toepassing is op deze eventuele bestemmingsplanwijziging, of het hier gaat om een collegebevoegdheid en wanneer de gemeenteraad haar wensen en bedenkingen kan uitspreken. Ook wil men weten of het klopt dat men de ondernemer in kwestie heeft laten weten ‘dat de gemeente Dronten positief staat tegenover de aanvraag’.