Onderzoek naar brug over Lage Vaart in Dronten in april gereed

Impressie van de brug over de Lage Vaart in Dronten. Afbeelding: Stichting Particpatie Wisentbos

De gemeente Dronten wil drie externe partijen uitnodigen om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een brug over de Lage Vaart. De beste partij krijgt dan de opdracht.

Gevolg raadsbesluit

Het onderzoek is een gevolg van een besluit van de gemeenteraad in september vorig jaar om een dergelijk onderzoek te laten uitvoeren. Uit een eerder potje van ‘initiatieven uit de samenleving’ was 35.000 euro overgebleven van een voorstel dat niet uitgevoerd kan worden, waarop GroenLinks opperde dat geld te besteden aan dit doel. Dat was destijds ook één van die initiatieven.

Recreatie spreiden

Een nieuwe brug moet de verbinding vormen tussen het Lage Vaartbos en het Wisentbos en daarmee ook zorgen voor wat meer spreiding van het aantal bezoekers. Volgens ruwe schattingen trekt het Wisentbos meer dan 100.000 bezoekers per jaar. ‘Met de bouw van Dronten-West, de groei van de onderwijsinstellingen rond het Wisentbos, de komst van het paardencentrum en recent de manege, is de recreatieve druk op het gebied sterk toegenomen. Inmiddels is het Wisentbos het meest bezochte bosgebied in de kern Dronten. Het functioneert als recreatief uitloopgebied. Daarnaast wordt het gebied gebruikt voor evenementen, zoals het Wijlandfestival, de survivalrun, het Bloesemfeest en diverse evenementen van scholen en verenigingen. De natuurkwaliteit staat hierdoor onder druk. Voor nieuwe initiatieven op recreatief gebied is ook geen ruimte meer,’ schrijft de gemeente.

Een brugverbinding zou een mooie manier zijn om de recreatieve druk te verspreiden. ‘De groei van het aantal inwoners in de afgelopen jaren en de verwachte groei vanuit de toekomstige woningbouwopgave vraagt ook om herijking van het gemeentelijk beleid op het gebied van recreatie en natuur.’

Tweede leven brug

Daarbij zou gebruik worden gemaakt van een ‘bestaande brug’. ‘In 2021 is in een samenwerking tussen de gemeente, provincie, Staatsbosbeheer, het waterschap en de Stichting Participatie Wisentbos het startdocument ‘Brug van kansen’ opgesteld. De beschikbaarheid van een circulaire, zogenaamd ‘tweede leven brug’ vormde de aanleiding daartoe. Bij partijen is een breed draagvlak voor de brugverbinding.’

Het haalbaarheidsonderzoek moet aantonen ‘of en hoe de brug van idee naar realisatie wordt gebracht’. ‘Om tot een goed besluit te komen worden naast de scenario’s en risico’s ook de ruimtelijke, technische, juridische en financiële haalbaarheidsaspecten onderzocht.’

Nog deze maand moet de keuze worden gemaakt welk bureau de opdracht gaat uitvoeren. In april moet het haalbaarheidsonderzoek klaar zijn.

Nieuws

Meest gelezen

menu