Omnivereniging Swift '64 in Swifterbant wordt opgeheven. De afzonderlijke sportafdelingen gaan verder als zelfstandige vereniging

De officiële opening van de nieuwe tribune van de voetbalafdeling van Swift '64 in 2019. Archieffoto: Fotostudio Wierd

De omnivereniging Swift ‘64 in Swifterbant wordt opgeheven. Dit heeft de ledenraad afgelopen dinsdag besloten. De afzonderlijke sportafdelingen (gymnastiek, badminton, handbal, darts, tafeltennis en voetbal) gaan elk als zelfstandige vereniging verder.

De op 22 mei 1964 opgerichte Algemene Sportvereniging Swift’64, in het dorp bekend als de omni, heeft een bepalende rol gespeeld in het organiseren van diverse sporten in het nieuwe Swifterbant. Er was niets. De waarde van de omni voor het goed organiseren van de sport en daarmee van het gemeenschapsgevoel in het dorp is buitengewoon groot geweest.

Te grote belasting voor vrijwilligers

Swifterbant is sindsdien gegroeid, diverser geworden en volwassen. De sporten gaan steeds meer hun eigen weg. Het draaiende houden van de omni wordt door de afdelingen echter als knellend ervaren. Het is een (te) grote belasting voor de schaarse vrijwilligers. De financiële verbondenheid en organisatorische zekerheid die de Omni jaren gaf heeft in de huidige vorm weinig toegevoegde waarde voor de afdelingen. In de praktijk bepalen afdelingen hun eigen koers met betrekking tot leden, financiën, overheden, bonden, sponsoren en andere externe partijen. De mogelijke meerwaarde door het delen van ervaringen, organisatie-inzicht en financieel toezicht is er niet meer. Het centraal georganiseerde financiële toezicht, noodzakelijk vanwege de juridische verenigingsconstructie, geeft veel extra werk en voegt niets toe aan het goed functioneren van de afdelingen.

Broodnodige sporthal

De samenwerking stopt als omnivereniging. Maar de samenwerking gaat door als het gaat om een gezamenlijke visie op de sport in Swifterbant en het verwezenlijken voor de sport van een goede infrastructuur, zoals de broodnodige sporthal.

Het maatschappelijk belang van toegankelijke sport voor gezondheid en ontmoeting, voor iedereen op elk niveau en voor alle leeftijden wordt door alle afdelingen omarmd.

Sportplatform Swifterbant

Met Dorpsbelangen Swifterbant wordt gesproken over het oprichten van Sportplatform Swifterbant waar ook de andere sportaanbieders voor worden uitgenodigd. Daarover later meer.

Nieuws

menu