Nog net geen finale klap op de uitbreiding van Swifterbant

Het toekomstig uitbreidingsgebied aan de zuidkant van Swifterbant. Foto: Fotostudio Wierd

De gemeenteraad van Dronten komt donderdag voor een extra vergadering bijeen. Op de agenda staat dan één punt: het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan voor Swifterbant-Zuid. Het punt kon afgelopen donderdag nèt niet worden afgetikt, in wat de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen had moeten worden.

(Nog) geen feestje

Het had een feestelijk moment moeten worden, die laatste raadsvergadering voor het ‘verkiezingsreces’. De weg naar het bestemmingsplan voor Swifterbant-Zuid was er één van, om het zacht uit te drukken, veel hobbels en vertragingen. De laatste hobbels zijn geëffend, belooft wethouder Gerrit Jan Veldhoen. Om het bestemmingsplan te kunnen vaststellen moet er een ‘anterieure overeenkomst’ zijn met de ontwikkelaar die de nieuwbouwwijk gaat ontwikkelen.

In die overeenkomst zijn de maatregelen opgenomen die worden genomen om geluidsoverlast van bedrijven aan de Biddingweg 11 en 13 op de nieuwe wijk te voorkomen. Ook is daar in opgenomen wie de maatregelen gaat betalen. Dat zal in het gros van de gevallen de ontwikkelaar zijn.

Zelfde richting

Veldhoen belooft dat de neuzen allemaal dezelfde kant op staan en dat zowel de gemeente, ontwikkelaar en de vertegenwoordigers van de bedrijven het eens zijn. Ofschoon dat allemaal is toegezegd, is het wel zaak dat de handtekening ook onder de overeenkomst staat. En dat was net niet gelukt voor afgelopen donderdag.

Vandaar dat er een extra moment moest worden gevonden waarop de gemeenteraad een klap kan geven op het bestemmingsplan. Die klap is ook een formaliteit: vijf van de acht fracties, goed voor 22 van de 27 raadszetels, zijn uitermate tevreden met het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan voor de nieuwe wijk.

Links verzet

Alleen GroenLinks, SP en PvdA zijn ontevreden. Dat feit deed Paul Vermast (GroenLinks) de toch twijfelen. ‘Ik heb daar de afgelopen tijd echt mee rondgelopen. Want waarom zijn de andere partijen zo tevreden en de linkse partijen niet? Heb ik iets gemist? Je gaat bijna aan jezelf twijfelen.’

Het antwoord geeft echter geen reden voor twijfel, vindt Vermast. ‘Als het gaat om geluid voldoet het plan aan de minimale eisen. Daarmee krijgt de nieuwe wijk een zesje. Onze ambitie lag hoger. Wij gingen voor een acht of een negen.’ Of GroenLinks donderdag dan ook tegen het bestemmingsplan zal stemmen, is de vraag. Want wat er nu ligt is voor dit gebied het hoogst haalbare. Maar het proces dat hiertoe geleid heeft, krijgt een dikke onvoldoende. ‘Dit is een ongelooflijk lelijk eind van deze raadsperiode.’

De SP zal sowieso niet instemmen met het bestemmingsplan. ‘Want dit is niet te verkopen,’ vindt Peter Duvekot. Ook de PvdA kan niet verkroppen dat dit het uiteindelijke resultaat is van een lang, moeizaam proces waarin de gemeenteraad steeds op het verkeerde been is gezet of niet goed of volledig is geïnformeerd. ‘Wat een puinhoop! Het is een schande dat we zo met elkaar omgaan. En dan word ik volgende week in de FlevoPost weer lullig afgebekt door één of andere columnist dat ik dit vind vanwege de verkiezingen. Hou toch op, ik doe gewoon mijn werk. Wat een kulargument.’

Meerderheid is blij

Maar hoe diep de onvrede ook is bij de vijf raadsleden, de andere 22 van VVD, CDA, Leefbaar Dronten, ChristenUnie en D66 zijn blij met het plan dat er ligt en met het feit dat de groei van Swifterbant hiermee nu eindelijk werkelijkheid kan worden. Jan Ammerlaan (Leefbaar Dronten) verweet de SP daarbij vooral ‘zuur’ te zijn. ‘Uw zuurte wordt in het dorp niet herkend,’ hield hij zijn mederaadslid voor.

Nieuws

Meest gelezen

menu