Nieuwe wethouders Dronten trappelen van ongeduld

Installatie wethouders Dronten. Foto: Fotostudio Wierd

In Dronten zijn donderdagavond de vier wethouders van het nieuwe college van burgemeester en wethouders geïnstalleerd. Dronten bijt daarmee het spits af: het is met afstand de eerste gemeenteraad in Flevoland die er na de verkiezingen van maart uit is. Dat niet alleen: er ligt ook een coalitieakkoord op hoofdlijnen, er komt een strategisch raadsakkoord aan en er is een collegeprogramma in de maak.

Nieuwe wethouders

De nieuwe wethouders zijn Siert Jan Lap (CDA), Peter van Bergen (Leefbaar Dronten), Peter Duvekot (SP) en Lazise Hillebregt (D66). Peter van Bergen is de enige die ook in het vorige college (en het college daarvoor) zat. Leefbaar Dronten is sowieso de enige partij die van het vorige college deel uitmaakte, de andere drie zijn nieuw.

De vier daalden daarmee, om in de woorden van burgemeester Jean Paul Gebben te spreken, ‘af van het hoogste ambt om het dagelijks bestuur van deze gemeente te vormen’. Want ja, de gemeenteraad is nu eenmaal wel het ‘hoogste’ orgaan binnen de gemeente.

Maar ze hebben er zin in, dat bleek uit alles. ‘Dit college bruist van energie. Er liggen ook belangrijke keuzes voor de toekomst van Dronten voor,’ zei Jan Ammerlaan (Leefbaar Dronten). ‘We hebben enorme opgaven op het gebied van jeugdhulp, woningbouw, het klimaat en de energietransitie en de nieuwe bestuurscultuur, waarvan de laatste misschien nog wel het belangrijkst is,’ vindt Rob van der Schans (D66).

Zorg

Dat die ‘nieuwe bestuurscultuur’ nodig is, blijkt niet alleen uit een net voor de verkiezingen verschenen rapport over de soms verstoorde verhoudingen tussen het college, de gemeenteraad en het ambtelijke apparaat. ‘Alles begint met geloof en vertrouwen. In onszelf, in elkaar en in de kracht van die fantastische Drontense samenleving. Maar er zitten wel scheuren in dat fundament, want minder dan de helft van de stemgerechtigden heeft gestemd bij de gemeenteraadsverkiezingen. Vanuit die zorg is dit coalitieakkoord geschreven,’ zei Willemien Wever (CDA).

Nou is dat een coalitieakkoord op hoofdlijnen, waar veel mooie woorden in staan, maar nog weinig concrete zaken. Dat is aan de ene kant goed nieuws, vindt ook de gemeenteraad. ‘Veel is niet benoemd, en wat wel benoemd is blijft vooral bij intenties. Het is een coalitieakkoord met een beetje kleur, maar dat geeft ons als gemeenteraad ook de mogelijkheid het verder in te kleuren,’ denkt Danieke van Baal (GroenLinks).

Raadsagenda

Bovendien zijn de eerste contouren geschetst van wat moet worden een ‘strategische raadsagenda’: een keuze aan onderwerpen waar met name de gemeenteraad in stelling wordt gebracht. ‘Dat is een agenda van ons allemaal, waarin we de items en onderwerpen benoemen die de komende tijd onze prioriteit en aandacht verdienen,’ zei dezelfde Danieke van Baal. ‘Dat is leuk, dat is nieuw en dat is spannend.’ In het procesvoorstel, dat de gemeenteraad donderdag heeft vastgesteld, staan 15 uitgangspunten voor die strategische raadsagenda genoemd. Nog voor de zomer moet dat zo’n agenda opleveren.

Verder wordt er nog gewerkt aan een collegeprogramma. Daarin zullen de wat algemene en misschien obligate woorden en intenties uit het coalitieakkoord verder worden uitgewerkt.

Geschiedenisboekje

Overigens maakte het feit dat er uit de gemeenteraad van donderdag vier wethouders zijn benoemd, het ook noodzakelijk vier nieuwe gemeenteraadsleden te benoemen. Dat zijn Hermen van Eijken (CDA), Peter Bentum (Leefbaar Dronten), Kim Reinink-Walles (SP) en Michael van der Ploeg (D66).

Nou, nog wat leuke feitjes dan; het college heeft vertegenwoordigers uit alle drie de dorpen. ‘Vandaag is onze 35e wethouder benoemd. En onze 36e en 37e, uit de geschiedenis van Dronten. Verder het 160e, 161e, 162e en 163e raadslid,’ wist burgemeester Gebben te melden. ‘Onze gemeenschap bestaat 60 jaar, onze gemeente 50 jaar. Het leuke is dat die geschiedenis dus nog aanraakbaar is. Daarom leek het ons leuk een boekje te maken met alle wethouders, gemeenteraadsleden, burgemeesters en griffiers die onze gemeente heeft gehad.’ En, het kan snel gaan, daar komt een tweede druk van. Niet omdat de eerste stijf is uitverkocht, maar omdat er ondanks een check door tien mensen toch nog wat kleine foutjes in zijn geslopen. Dat maakt de eerste druk straks alleen nog maar meer ‘collectable’ natuurlijk. De eerste exemplaren werden donderdag uitgereikt aan ‘raadsoudste’ Jan Ammerlaan en Cees Hermus van de Stichting Geschiedschrijving voor de Gemeente Dronten. En dat laatste is dubbel-leuk, want hij staat er zelf ook in: Hermus was jarenlang raadslid voor Leefbaar Dronten.

Nieuws

menu