Nieuwe wethouders Dronten presenteren zich

De beoogde nieuwe wethoudersploeg, van links naar rechts: Peter Duvekot, Siert Jan Lap, Lazise Hillebregt en Peter van Bergen. Foto: Fotostudio Wierd

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten staat in de steigers. In wat haast wel een recordtijd moet zijn, zijn CDA, Leefbaar Dronten, D66 en SP eruit gekomen.

Met een coalitieakkoord, een voorstel voor een strategische raadsagenda, de verdeling van de wethoudersposten en het voorstel voor de invulling daarvan gaan de vier partijen naar de gemeenteraad toe.

De poppetjes

De nieuwe wethouders zijn Siert Jan Lap (CDA), Lazise Hillebregt (D66) en Peter Duvekot (SP). Voor Leefbaar Dronten gaat Peter van Bergen zijn derde termijn als wethouder in. Dat is althans het voorstel. De gemeenteraad moet uiteindelijk instemmen met de voordrachten, maar gezien het feit dat de nieuwe coalitie een meerderheid heeft van 16 van de 27 raadszetels, is dat een formaliteit.

In het nieuwe college wordt Siert Jan Lap onder andere verantwoordelijk voor de bestuurlijke vernieuwing, inwonersparticipatie, financiën, economische zaken, toerisme en recreatie, evenementenbeleid, sport, kunst en cultuur. Peter van Bergen buigt zich onder andere over de groei, de woningbouwopgave, het woonbeleid en de huisvesting voor studenten en arbeidsmigranten. Peter Duvekot krijgt onder andere de portefeuilles WMO, jeugdhulp, jeugd, maatschappelijke zorg en armoede. Lazise Hillebregt krijgt onder andere personeel & organisatie, onderwijs, energietransitie, grondstoffenbeleid en afval en integrale handhaving in haar portefeuille.

Collegiaal bestuur

De vier zetten in op een ‘sterk collegiaal bestuur’ als fundament om de komende vier jaar aan de toekomst van Dronten te bouwen. Onder de titel ‘Samen bouwen aan de toekomst!’ ligt er een coalitieakkoord op hoofdlijnen. ‘Voor ons worden onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners het vertrekpunt van ons handelen. De komende vier jaar willen we zichtbaar zijn en in contact komen met onze samenleving. We zijn daar waar het gebeurt, zodat we goed kunnen inspelen op wat er leeft. We kijken er als coalitie naar uit om samen met de samenleving, gemeenteraad en gemeentelijke organisatie te bouwen aan de toekomst en vertrouwen,’ zegt Siert Jan Lap.

Daarom wordt er ook ingezet op een strategische agenda voor de gemeenteraad, waarbij die op een drietal thema’s zelf aan de slag gaat. Die thema’s zijn ‘vertrouwen en samenwerking’, ‘Dronten ontwikkelt’ en ‘hoe we als gemeenteraad werken’.

Presentatie

Het nieuwe college belooft vooral ruimte te willen geven aan de samenleving. ‘Want inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn voor ons leidend. Of u nu komt uit Biddinghuizen, Dronten, Swifterbant, het buitengebied of Ketelhaven, u bent het vertrekpunt van ons handelen,’ staat in het coalitieakkoord. Daarmee moet het vertrouwen van de inwoners worden herwonnen, ‘want wij rekenen ons de lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen aan.’

Het nieuwe college presenteerde zich maandag in De Binding in Biddinghuizen.

Nieuws

menu