Met name jongeren in Dronten getroffen door effecten corona

De eenzaamheid en het aantal depressies onder jongeren zijn gegroeid. Foto: Pixabay

De maatschappelijke effecten van corona ebben ook in de gemeente Dronten na. Uit onderzoek blijkt dat de effecten vooral op jongeren groot zijn.

Aandachtsgebieden

Uit een eerste onderzoek in 2021 kwamen vier aandachtsgebieden naar voren waar de gemeente attent op moest zijn: de economische veerkracht van inwoners, de sociale ongelijkheid tussen verschillende groepen, het groeiende wantrouwen in de overheid in het algemeen en de wendbaarheid van de gemeente om te gaan met crisissen als deze.

Op verzoek van de gemeenteraad is een actualisatie gemaakt van de maatschappelijke effecten van de coronaperiode in Dronten. Daaruit wordt geconcludeerd dat er in 2022 een samenloop van crisissen is ontstaan. De urgentie en invloed van corona zijn daarbij weliswaar fors gedaald, maar corona was wel een ‘versneller van en vergrootglas voor andere ontwikkelingen’.

Jongeren getroffen

Zo blijkt de eenzaamheid en het aantal depressies onder jongeren te zijn gegroeid. Op het gebied van onderwijsontwikkeling en psychologische ontwikkeling en welbevinden heeft die groep klappen gehad. Eén van de effecten is dat de ontwikkeling van sociale vaardigheden bij jongeren in het algemeen is achtergebleven. ‘Dit uit zich in ongewenst gedrag op straat en school’.

Voor andere inwoners zijn de effecten soms ook merkbaar. Ofschoon digitaal contact normaler is geworden, is daar ook een keerzijde. Voorzieningen en contacten zijn niet meer op het niveau van voor corona, waardoor mensen de hier eerder gebruik van maakten zich meer eenzaam voelen. Bijkomend probleem dat hier ook mee te maken heeft is dat het aantal vrijwilligers is afgenomen.

Ondersteunen

Verder wordt geconcludeerd dat het wantrouwen in de overheid vooral veroorzaakt wordt door de andere crisissen, niet zo zeer door corona.

De gemeente wil dan ook met projecten en ondersteuning van projecten met name de veerkracht en het welbevinden van jongeren versterken. Ook de bestrijding van eenzaamheid staat hoog op de agenda.

Positieve effecten

Corona heeft ook een aantal zaken in versnelling gebracht die als positief kunnen worden gezien. Zo heeft de gemeente als organisatie zich wendbaar getoond, een wendbaarheid die ook bij de bestrijding van andere crisissen van pas komt. Verder is de samenwerking tussen lokale ondernemers gegroeid. ‘Het bestendigen en uitbreiden van deze samenwerking een waardevolle manier is om een sterk economisch klimaat in Dronten te ondersteunen. Als gemeente willen we hierover in gesprek gaan met onze ondernemers’, is één van de conclusies.

Nieuws

Meest gelezen

menu