Lindeboom staat symbool voor de verbindingsfunctie die het Wisentbos in Dronten heeft

De lindeboom werd op woensdag 8 december geplaatst.

De lindeboom werd op woensdag 8 december geplaatst. Foto: Marlies Zwanenburg

Met de lindeboom die onlangs is geplant bij de kruising van de Gildepenningdreef met de Wisentweg in Dronten wordt de bijzondere betekenis van het Wisentbos benadrukt als gebied waar natuur en inwoners samenkomen.

‘Dit past bij de historische betekenis die de linde heeft als beschermer voor huizen, bronnen en kerken’, aldus Rhianna Gralike van de Stichting Participatie Wisentbos. ‘Het bestuur van de stichting is heel blij met de geplante linde en ziet deze als een symbool voor de ontmoetingsfunctie van het Wisentbos’.

De boom is geplant door de gemeente Dronten op initiatief van de Stichting Participatie Wisentbos en mogelijk gemaakt door bijdragen van Staatsbosbeheer, Natuur- en milieufederatie Flevoland, Tonsel Boomkwekerijen, Donker Groen en Schuitema Loonwerk.

Plaatsing plaquette

Als dankbetuiging voor haar 12-jarige politieke en bestuurlijke inzet voor de Dronter samenleving is wethouder Irene Korting gevraagd een plaquette bij de boom te onthullen. De plaatsing en onthulling van deze plaquette vindt op een later moment plaats.