Sybe Schaap geeft lezing in Filosofisch Café Dronten

Sybe Schaap. Foto: Rob Kamminga

‘Als alle vertrouwen wegvalt. De waardering van het burgerschap’. Dat is het thema van de lezing die Sybe Schaap uit Emmeloord vrijdag 24 juni om 20.00 uur verzorgt in het Filosofisch Café Dronten in het Odd Fellowhuis aan De Ketting 6 in Dronten.

Schaap signaleert ontwikkelingen die de rechtsorde van binnenuit uithollen, waardoor autocratische structuren gemakkelijker ontstaan. De aanwezigen gaan deze avond met elkaar in gesprek over hoe burgers dit proces kunnen keren.

Gezagsvolle rechtsorde

Kunnen we onze burgerlijke rechtsstaat beschouwen als een gezagsvolle rechtsorde? Of verandert deze in een machtsorde? Deze vragen komen aan de orde. Het streven naar volwaardig burgerschap en rechtsgelijkheid voor iedereen was in Nederland altijd een drijvende kracht achter moderne emancipatiebewegingen. Het gaf iedereen rechten en vrijheden, maar bracht ook plichten en verantwoordelijkheid voor het algemeen belang met zich mee. Maar al geruime tijd is het burgerschap aan slijtage onderhevig. De betrokkenheid van de burger bij de representatieve democratie neemt af, het gezag van de rechtsstaat loopt terug, instituties raken in ontbinding en wantrouwen grijpt om zich heen.

Verschillende aspecten burgerschap

Schaap kijkt met de bezoekers naar de verschillende aspecten van het burgerschap en de waarden waarop de rechtstaat en het burgerschap berusten. Dit geeft inzicht in de ontwikkelingen maar ook inzicht in oplossingsrichtingen. Na de bijdrage van Schaap gaan de bezoekers daarover met de spreker en met elkaar in gesprek.

Sybe Schaap is voormalig dijkgraaf, lid van de Eerste Kamer en doceert al vele jaren filosofie in Amsterdam, Praag en Kiev, alwaar hij ook agrarisch actief is. In zijn boeken en lezingen zijn het ressentiment en het populisme terugkerende onderwerpen. Daarbij verwijst hij veel naar Nietzsche, waarover hij gehabiliteerd is in de Karel Universiteit in Praag. Ook de rechtsstaat en democratie in crisis houden hem bezig. De colleges in Kiev inspireerden hem daarbij, evenals ondergrondse colleges filosofie die hij in de jaren tachtig gaf in Praag, georganiseerd door Charta’77.

Aanmelden

De inloop van de Filosofisch Café-avond is vanaf 19.30. De avond is te bezoeken na aanmelding via info@filosofischcafedronten.nl. Er zijn kosten aan bijwonen van de avond verbonden, te voldoen bij binnenkomst.

Nieuws

Meest gelezen

menu