LTO is geen fan van plan voor grootschalige accommodatie voor arbeidsmigranten aan Roodbeenweg

De beoogde nieuwe locatie voor arbeidsmigranten aan de Roodbeenweg in Dronten.

De beoogde nieuwe locatie voor arbeidsmigranten aan de Roodbeenweg in Dronten. Fotostudio Wierd

De Land- en Tuinbouworganisatie Noord is het niet eens met het plan van een Dronter ondernemer een grootschalige accommodatie voor ongeveer 300 arbeidsmigranten te bouwen aan de Roodbeenweg. Dit blijkt uit een door de gemeente openbaar gemaakte brief van LTO Noord. De brief was al in augustus naar de gemeente gestuurd.

Ongeschikt

Volgens LTO Noord, Oostelijk Flevoland, is de beoogde grote locatie aan de Roodbeenweg volstrekt ongeschikt. Het gebied ligt niet aan een ontsluitingsweg. ‘Om op de Dronterweg te komen moet er eerst circa 3 kilometer over een smalle landbouwweg gereden worden,’ schrijft men aan de gemeenteraad. Dat gaat hinder opleveren voor de landbouwbedrijven in de buurt. Bovendien is er geen fietspad op die weg, terwijl die wel wordt gebruikt door fietsende, schoolgaande kinderen. Er is geen openbaar vervoersvoorziening in de buurt en de afstand tot openbare voorzieningen als winkels is ook te groot.

Industrieterreinen

Daarnaast denkt de belangenorganisatie voor agrariërs dat er geen garanties te geven zijn dat de accommodatie vooral bestemd zal zijn voor arbeidsmigranten die in de land- en tuinbouw werkzaam zullen zijn. Men vreest dat veel van de mensen die er komen wonen ook op industrieterreinen aan het werk gaan, hetgeen nog meer verkeer zal opleveren. LTO vindt dat dit soort huisvesting plaats moet vinden op industrieterreinen zelf. 

LTO is meer gecharmeerd van de kleinschalige plannen van twee andere ondernemers aan de Roodbeenweg en Ottolanderlaan die huisvesting voor de bij hen werkzame arbeidsmigranten op eigen terrein willen realiseren. 

Op volgorde

Voor de gemeente geldt echter dat de aanvraag voor de grootschalige accommodatie eerst aan de beurt is, omdat die simpelweg eerder is ingediend. Dat betekent dat als die accommodatie aan het bestaande beleid voldoet, men eerst die wel of niet moet vergunnen. Het betekent ook dat als de gemeente en gemeenteraad instemmen met dat plan de andere twee plannen niet kunnen doorgaan. In het bestaande beleid moet er een minimumafstand tussen de verschillende accommodaties voor arbeidsmigranten zijn, en daar wordt in dit geval niet aan voldaan. 

Eén van de voorwaarden in het bestaande beleid is dat er overlegd wordt met omwonenden in de omgeving over de plannen. De ondernemer stelt dat dat gebeurd is, maar omwonenden ontkennen dat.