Nieuwe gemeenteraad Dronten en college buigen zich over kritisch rapport, want verbeterplan is een kwestie van jaren

Het gemeentehuis in Dronten. Foto: Fotostudio Wierd

De gemeenteraad van Dronten heeft zich donderdag voor het eerst gebogen over het kritische rapport over de eigen organisatie. Dat was een discussie waarbij het vooral ging over waar en wanneer men het er over zou hebben, maar waar inhoudelijk nog geen harde noten werden gekraakt. Dat is aan de volgende gemeenteraad.

Onderzoek

Een onderzoeksbureau heeft naar aanleiding van de besluitvorming rond Swifterbant-Zuid en de fouten die daar zijn gemaakt het reilen en zeilen binnen de gemeentelijke organisatie onderzocht. Daaruit blijkt dat er veel goed, maar ook veel fout gaat in het samenspel tussen college van burgemeester en wethouders, ambtelijke organisatie en gemeenteraad. Daarbij komt het voor dat er teveel van ambtenaren wordt gevraagd, zij zich soms niet veilig voelen binnen de organisatie en de gemeenteraad door het uitblijven van duidelijke kaders zich soms teveel met punten en komma’s bemoeit.

Voorstel

De verwarrende discussie over het onderwerp donderdag werd ingegeven door een voorstel dat VVD, Leefbaar Dronten, ChristenUnie en D66 donderdag inbrachten. Zij stelden voor het rapport nu niet inhoudelijk te bespreken, omdat men wil dat alle drie de partijen daarbij betrokken worden. Donderdag kon de ambtelijke organisatie niet worden gehoord. Ze willen daarom dat een verbeterplan deel uit gaat maken van de opdracht voor de informateur van het nieuwe college van b+w, dat na de verkiezingen zal worden samengesteld.

Niet verrast

De inhoud van het rapport heeft de gemeenteraad niet verrast. ‘Het is een mooie analyse waarbij we allemaal wel even hebben moeten slikken. Het is een bevestiging van een gevoel dat ik al jaren had: er is iets, maar ik kan niet precies de vinger leggen op wat er mis is. Maar het rapport is geen verbeterplan. Het is een diagnose,’ meende Paul Vermast (GroenLinks).

Peter Duvekot (SP) gaf aan dat de diagnose ook nog wel bepaalde zaken miste. Het is daarom volgens hem van belang dat er bij college, ambtenarij en gemeenteraad een ‘cultuuromslag’ plaatsvindt. ‘Dat doe je met z’n allen. En dat is niet een proces dat je even in een motie kunt vatten en dan kunt afdichten. Dat is een proces dat jaren duurt.’

Gesprek met elkaar

Burgemeester Jean Paul Gebben was dat gloeiend eens met Duvekot. ‘Een verbeter plan duurt jaren. En daarna gaan we weer aan het onderzoeksbureau vragen de gemeentelijke organisatie onder de loep te nemen. En ik geef u op een briefje dat ze dan zeggen ‘Dit gaat goed en dat gaat goed, maar dat moet beter’. Het verbeteren is een continue proces, dat we bovendien al met een aantal acties in gang hebben gezet. Het is daarom van belang dat we er over in gesprek gaan met elkaar.’

Het bracht de vier partijen ertoe hun voorstel in te trekken, maar het inhoudelijke gesprek over het rapport zal dus op een later tijdstip plaatsvinden. In een nieuwe gemeenteraad: het woord is eerst aan de kiezer.

Nieuws

Meest gelezen

menu