Bewoners Ketelhaven hebben vanaf 1 januari geen toegang meer tot milieustraat Dronten. Vereniging van eigenaren wil in gesprek met gemeente tot een oplossing te komen

Ketelhaven. Foto: Archief Fotostudio Wierd

Bewoners van Ketelhaven mogen na de jaarwisseling geen gebruik meer maken van de milieustraat in Dronten. Dat heeft de gemeente hen per brief laten weten. Voortaan zullen ze met grof vuil ergens anders naartoe moeten.

Bedrijfsafval

‘Op dit moment wordt het afval afkomstig van bewoners van (recreatie)woningen op de milieustraat tegen betaling geaccepteerd. Registratie van herkomst vindt plaats op de afvalpas van het recreatiepark. Wettelijk gezien is dit bedrijfsafval. De milieustraat van de gemeente Dronten beschikt niet over een vergunning voor de acceptatie van bedrijfsafval’ staat er in de brief. Daarom moeten de afvalpassen van recreatieparken worden geblokkeerd. ‘U dient dan zelf voor de afvoer van dit afval te zorgen.’ De brief is gericht aan de Vereniging van Eigenaren (VvE) van Ketelhaven.

Speciale geschiedenis

Eén en ander heeft te maken met de speciale geschiedenis van Ketelhaven. Vroeger was dat een recreatiepark waar niet permanent gewoond mocht worden. Tegenwoordig is de bestemming van het villapark gewijzigd en mag er wel permanent gewoond worden.
De bewoners betalen dan ook gewoon onroerend zaakbelasting, maar geen afvalstoffenheffing. Ketelhaven heeft vroeger haar eigen afvalinzameling geregeld, bij bovendien een andere partij dan het HVC waar de gemeente een contract mee heeft. Tot nu toe was dat echter geen probleem voor toegang tot de milieustraat, al moest daar wel per aangeboden kuub afval betaald worden.

Overvallen

Dat de regels per 1 januari veranderen, overvalt de Vereniging van Eigenaren. Ze hebben hierover een gesprek aangevraagd met de gemeente om tot een oplossing te komen. Omdat dat pas waarschijnlijk in de week van 17 januari kan plaatsvinden, hoopt de VvE dat er tot die tijd gebruik mag worden gemaakt van de milieustraat. De VvE roept haar leden op ook een bezwaar tegen deze beslissing in te dienen bij de gemeente.

Nieuws

menu