Ingezonden brief | Pleidooi voor expositiemogelijkheden in kerkzaal Open Hof

Open Hof in Dronten. Foto: Fotostudio Wierd

Heel fijn om te lezen dat het Hospice met verschillende partijen in gesprek is over behoud bij verkoop Open Hof. Met dit schrijven wil ik een pleidooi houden voor expositiemogelijkheid in de kerkzaal van Open Hof, dus ook voor behoud van het gebouw als historisch erfgoed.

Vorig jaar is er geschreven over expositie ruimte voor het werk van Lixenberg. Maar weten mensen dat Nell van Lith ook een groot kunstenaar is en aan de Zeebiesweg in Biddinghuizen hard heeft gewerkt aan opdrachten en haar beelden. In de cultuurvisie van de gemeente Dronten van 2015 lees ik: ‘Het is zaak om een goede balans te vinden tussen de ‘‘dynamiek van vernieuwing en behoud van het waardevolle uit het verleden”.’ Graag zou ik en met mij vele anderen zien dat Open Hof als gebouw behouden blijft met daarin ruimte voor het Hospice en ruimte voor kunst. Het zou mooi zijn als de sociaal maatschappelijke functie van het gebouw meerwaarde krijgt door aandacht voor kunst, met name voor werk van Lixenberg en Nell van Lith die hun waarde bewezen hebben.

Zij hebben werken gecreëerd vanuit een levensgevoel, vanuit een belevingswereld, de schoonheid van vorm en materiaal, vanuit een intense concentratie, het scheppingsproces, niets is bezig iets te worden. We hebben het over het onderwerp, materiaalgebruik, originaliteit en suggestie. Kunst is bezieling, kan nieuwe inzichten en gevoelens voorstelbaar maken. Het opent de geest. Deze kunstenaars hebben daaraan bijgedragen. Dronten mag trots zijn op deze kunstenaars die hier in de polder vanaf het ontstaan hun werken hebben gemaakt. De opgeslagen kunst in de kelders van het gemeentehuis werd vorig jaar afgestoten, wat veel reactie opriep. Want waarom niet behouden en tonen? Ik zie het als een taak van de gemeente om gerenommeerde kunstenaars uit het verleden te koesteren, alsmede zorg te dragen voor de kunstcollectie, en daar bij ondersteunend te zijn, in visie en beleid.

Ik hoop dat veel inwoners dit pleidooi ondersteunen.

Marianne Alting Brooijmans, Biddinghuizen, beeldend kunstenaar

Nieuws

menu