Hof bevestigt eerdere uitspraken tegen akkerbouwer in Swifterbant

Windmolen. Foto: Pixabay

Het gerechtshof ziet geen reden het vonnis over de plaatsing van twee nieuwe windmolens op het terrein van een agrariër in Swifterbant te herroepen. Ook ziet het hof geen aanleiding ‘om prejudiciële vragen te stellen aan het Europese Hof van Justitie’.

De rechtsgang die de agrariër daarmee maakt in strijd tegen de plaatsing van windmolens op zijn land, lijkt daarmee ten einde te komen.

Spijt

De akkerbouwer zette in 2017 zijn handtekening onder zijn medewerking aan Windplanblauw, dat een nieuw windmolenpark realiseert in Flevoland. Het betekende dat de oude windmolen op zijn perceel aan de Visvijverweg zou worden afgebroken en dat er twee grotere turbines voor zouden terugkomen.

Later kreeg hij spijt hiervan. Bij nader inzien was hij bang voor geluidsoverlast en gezondheidsschade van de windmolens vlakbij zijn woning. De molens staan op respectievelijk 375 en 260 meter van zijn woning. Daarom stapte hij naar de rechter, in een poging de afbraak van de oude molen en de plaatsing van twee nieuwe molens tegen te houden.

Verloren

De rechtszaken liepen niet goed af voor hem. In 2020 oordeelde de rechter dat hij medewerking moest verlenen aan uitvoering van de plannen voor de twee nieuwe windmolens op zijn terrein. Daarna stapte hij naar de rechter om de afbouw van de oude windmolen tegen te houden, maar ook die zaak verloor hij bij de voorzieningenrechter een jaar geleden. De oude molen werd vorig jaar afgebroken en opgeslagen.

Het Hof bevestigt nu de eerdere uitspraken van de rechtbanken in de verschillende kort gedingen die de boer had aangespannen. ‘De verleende vergunningen zijn op basis van de leer van formele rechtskracht in beginsel onherroepelijk en onaantastbaar. Het gebruik van die vergunningen (door SwiterwinT, red.) is daarom niet onrechtmatig. Het hof ziet geen aanleiding om prejudiciële vragen te stellen aan het Europese Hof van Justitie. Het hof wijst het beroep op dwaling, misbruik van omstandigheden en hinder ook af,’ zo staat in het arrest dat vorige week is gewezen.

Nieuws

menu