Harm-Jan van Schaik en Bahreddine Belhaj gaan aan de slag als informateurs in Dronten

Bahreddine Belhaj. Eigen foto

De gemeenteraad van Dronten heeft twee formateurs aangewezen die zich moeten buigen over een nieuw college van burgemeester en wethouders. Het gaat om Harm-Jan van Schaik, burgemeester van Harderwijk en lid van het CDA, en Bahreddine Belhaj, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Raadsleden en momenteel nog raadslid voor de PvdA in Lelystad.

Verkennen

De twee moeten eerst verkennen welke mogelijkheden er volgens de partijen in de gemeenteraad zijn om een solide gemeentebestuur te vormen. Daarbij wordt ook bekeken of een raadsakkoord of een coalitieakkoord de voorkeur heeft. Het laatste is de traditionele vorm van het vormen van een gemeentebestuur na verkiezingen: onder aanvoering van de grootste partij (het CDA) wordt gekeken welke partijen met elkaar een coalitie willen vormen, waarna er met die partijen inhoudelijk afspraken worden gemaakt en die aan de gehele gemeenteraad worden voorgelegd. Bij een raadsakkoord wordt er eerst gekeken waar de gehele gemeenteraad, of een zo groot mogelijk deel daarvan, afspraken met elkaar over wil maken.

Natuurlijk is de ambitie om recht te doen aan de verkiezingsuitslag en daarbij niet alleen te kijken naar welke partijen getalsmatig op een brede meerderheid in de gemeenteraad kunnen rekenen, maar ook te kijken naar ‘inhoudelijke samenwerking en vergaande (onderlinge) samenwerkingsbereidheid’. En natuurlijk is de ambitie een stabiel en herkenbaar college te vormen dat het vier jaar met elkaar uit kan houden.

Aan de slag

De informateurs gaan eind deze week aan de slag. Er komt een plenaire startbijeenkomst en er zijn afzonderlijke gesprekken met alle partijen. Daarna is de gemeenteraad weer aan zet, de nieuwe gemeenteraad wel te verstaan, om zich te buigen over het verslag van de informateurs. De nieuwe gemeenteraad wordt woensdag geïnstalleerd.

Nieuws

menu