Door nieuwe padenstructuur ontstaat meer ruimte voor natuur in het Harderbos

De Avonturenroute in het Harderbos wordt ingekort. Foto: Natuurmonumenten - Martin van Lokven

Natuurmonumenten werkt vanaf begin september aan een nieuwe padenstructuur in het Harderbos. De aangepaste wandelroutes worden van hogere kwaliteit én er ontstaat meer ruimte voor de natuur. Tijdens de werkzaamheden kan enige hinder ontstaan. In het najaar zijn de werkzaamheden afgerond.

Wandelroutes

De Wielewaalroute (blauw) en Klimaatbosroute (groen) komen te vervallen. Delen van deze twee routes worden opgenomen in de Beverroute (rood). De Avonturenroute (geel) wordt ingekort. De Krooneendroute (wit) blijft behouden. Door de aangepaste padenstructuur ontstaat een groter rustgebied, waar dieren als bever en wielewaal van profiteren.

De werkzaamheden vloeien voort uit de Natuurvisie Harderhoek (2011-2028) en Kwaliteitstoets Harderbos (2020) waarin is opgenomen dat het Harderbos nog meer op natuurbeheer wordt ingericht en dat de recreatievoorzieningen op basisniveau worden ingericht.

Nieuws

menu