GroenLinks kritisch op cameratoezicht parkeergarage Dronten

GroenLinks Dronten vindt cameratoezicht in de parkeergarage in het centrum van Dronten een ernstige inbreuk op de grondwettelijke privacy van inwoners en bezoekers. Foto: Shutterstock

GroenLinks is buitengewoon kritisch op het cameratoezicht dat de gemeente Dronten gaat instellen in de parkeergarage in het centrum van Dronten.

‘Cameratoezicht is een ernstige inbreuk op de grondwettelijke privacy van inwoners en bezoekers van onze gemeente. GroenLinks is van mening dat zeer zorgvuldig moet worden omgesprongen met grondrechten en is kritisch over de inbreuken die de overheid daarop wil maken,’ stelt men in vragen aan het college.

Vandalisme en criminaliteit

Met het cameratoezicht wil de gemeente de aanhoudende vernielingen, vandalisme en criminaliteit een halt toeroepen. De garage is begin dit jaar opgeknapt en heeft een frissere uitstraling, maar dat weerhoudt onverlaten er niet van vernielingen te plegen en er een troep van te maken. Ook het verblijfsverbod dat begin dit jaar werd ingesteld, heeft niet geholpen. Mensen die niets in de garage te zoeken hebben en er toch rondhangen, riskeren een boete van 150 euro. Het cameratoezicht is daarom de volgende stap. Er moet een preventieve werking vanuit gaan en het moet het opsporen van onverlaten makkelijker maken.

Voorwaarden

GroenLinks constateert dat de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) cameratoezicht weliswaar toestaat, maar dat daar wel voorwaarden aan verbonden zijn. Er moet sprake zijn van een noodzaak, andere preventieve- en opsporingsmiddelen moeten niet afdoende zijn gebleken en er moet een periode worden vastgesteld waarin het cameratoezicht wordt toegepast en geëvalueerd. Daarna moet worden besloten of het wordt voortgezet.

GroenLinks vraagt zich af of met name dat laatste is afgesproken. Daarnaast wil de partij weten welke belangenafweging er is gemaakt om ‘over te gaan tot deze ernstige inbreuk op de privacy’ en wil men weten of het middel in verhouding staat tot de ervaren overlast. Tot slot wil men weten of er andere, minder vergaande maatregelen zijn overwogen.

Het college heeft de vragen van GroenLinks nog niet beantwoord. Vanwege het politieke reces zou die beantwoording wellicht wat langer kunnen duren. Op 1 september staat er een oordeelsvormende vergadering op de agenda, op 22 september een besluitvormende raadsvergadering. Wellicht dat het onderwerp en de vragen van GroenLinks dan besproken worden.

Nieuws

Meest gelezen

menu