Gemeenteraad Dronten twijfelt over starterslening voor iedereen

Huis te koop. Eigen foto

De gemeenteraad van Dronten is enthousiast over het feit dat het college voorstelt de starterslening weer in te voeren, maar sommige partijen denken nog wel na over een eventuele aanpassing. Dat bleek donderdag tijdens behandeling in de raad.

Starters op de koopmarkt

De starterslening is er om mensen die voor het eerst een woning willen kopen maar moeite hebben de financiering rond te krijgen, een handje te helpen. Met de starterslening wordt een deel van de te financieren koopsom overgenomen tegen gunstige voorwaarden. De eerste drie jaar hoeft er namelijk niet te worden afbetaald op de lening en daarna wordt er een maandtermijn afgesproken die past bij het inkomen van de starter.

Twijfel

De starterslening moet gaan gelden voor woningen tot 300.000 euro. Op dat bedrag kan dan een starterslening worden verkregen van maximaal 40.000 euro. Dat betekent dat de starter bij een woning van bijvoorbeeld 250.000 euro dus nog 210.000 euro op een andere manier moet financieren.

De twijfel zit hem in het feit dat volgens de verordening die nu voorligt iedereen die voor het eerst een woning koopt in Dronten tot 300.000 euro voor een lening in aanmerking komt, dus ook mensen van buiten Dronten. Sandra Nobel vraagt zich af of dat niet op gespannen voet staat met één van de doelstellingen voor de starterslening, namelijk de doorstroming op de lokale woningmarkt bevorderen. Veel starters laten namelijk wel een huurwoning achter. Zij vraagt zich af of het handig is de lening daarom alleen beschikbaar te stellen voor mensen die al in Dronten wonen.

Volgens wethouder Peter van Bergen sluit je dan ook mensen uit die nog niet in Dronten wonen, maar hier misschien wel (gaan) werken. Dat zou weer ondervangen kunnen worden door als voorwaarde te stellen dat mensen die voor een starterslening in aanmerking willen komen een maatschappelijke of economische band met Dronten moeten hebben.

Mogelijke aanpassing

Op zich kan dat allemaal in een verordening worden vastgelegd, maar Van Bergen vraagt zich wel af of het nodig is. Dronten heeft namelijk eerder een starterslening gehad, en daaruit bleek dat 85 procent van de mensen die daar gebruik van maakte uit Dronten kwam. Bovendien wordt na een jaar de starterslenig geëvalueerd en wordt er gekeken wie er gebruik van maken. ‘Als het dan nodig is de verordening bij te stellen, kan dat altijd nog,’ aldus Van Bergen.

Voor ChristenUnie, die eerst ook twijfelde over een aanpassing, is dat voldoende om de voorgestelde tekst niet te wijzigen. PvdA twijfelt er nog over en komt mogelijk donderdag, als het stuk ter besluitvorming op de agenda staat, met een wijzigingsvoorstel.

Nieuws

menu