Gemeente Dronten wil twee miljoen euro reserveren voor opvang Oekraïeners

Het oude pand van de Rabobank aan De Rede in Dronten is inmiddels in gereedheid gebracht voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Foto: Fotostudio Wierd

Dronten heeft ruimte voor 240 vluchtelingen uit Oekraïne. Die worden verdeeld over drie locaties. De laatste locatie, het oude pand van de Rabobank aan De Rede, recent ook nog in gebruik als tijdelijk gemeentehuis, is inmiddels ook in gereedheid gebracht.

Dat gold al voor de vakantiehuisjes van Europarcs aan de Spijkweg en Het Koetshuis in Biddinghuizen. Europarcs is al in gebruik sinds 24 maart, Het Koetshuis sinds 28 maart. In het oude pand van de Rabobank is ruimte voor 120 vluchtelingen. In Europarcs worden er 70 ondergebracht en in Het Koetshuis 50.

Voorfinanciering

Het college van burgemeester en wethouders vraagt aan de gemeenteraad twee miljoen euro beschikbaar te stellen voor de kosten die gepaard gaan met de opvang van de vluchtelingen. ‘Het opvangen van vluchtelingen zorgt voor diverse uitgaven, zoals huur, verbouw, inrichting, catering, beveiliging, onderwijs, inzet van extra personeel gezondheidszorg en de verstrekking van leefgeld,’ aldus het college van burgemeester en wethouers in een brief aan de gemeenteraad.

Het college schat in dat de twee miljoen in eerste instantie genoeg is. Mocht er echter een aanvullend bedrag nodig zijn, bijvoorbeeld omdat de opvang langer duurt dan gedacht, dan komt men daarmee terug bij de gemeenteraad. Het is overigens niet zo dat Dronten de kosten voor opvang uit eigen zak moet betalen. Het Rijk werd aan een regeling, waarbij de gemeenten schadeloos zullen worden gesteld voor de kosten die ze maken.

[De tekst gaat verder na de foto]

Meer in het vat?

De ChristenUnie wil daarnaast weten of er verder al een inventarisatie is gemaakt van (andere) gebouwen in de gemeente die geschikt kunnen worden gemaakt voor de opvang van vluchtelingen. De gemeenteraad heeft op 3 maart een voorstel aangenomen, waarin om zo’n inventarisatie wordt gevraagd.

De ChristenUnie wil in samenhang daarmee weten of er ook gehoor wordt gegeven aan de oproep van het Rijk, de veiligheidsregio Groningen en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om meer opvangplekken voor vluchtelingen te realiseren, nu het aanmeldcentrum in Ter Apel regelmatig overloopt en er landelijk ook een groot gebrek is aan opvangplekken.

Nieuws

menu