Fasering voor snelheid Swifterbant-Zuid

Swifterbant-Zuid. Fotostudio Wierd

De gemeente Dronten denkt dat met een gefaseerde ontwikkeling van Swifterbant-Zuid de nieuwbouwwijk het snelst ontwikkeld kan worden. In een eerste fase kan de bouw van 450 woningen snel worden opgepakt. In de tweede fase volgen dan de andere 250 woningen.

Uitkomsten overleg

De ontwikkeling van de voor en door Swifterbant zo gewenste nieuwbouwwijk heeft vertraging opgelopen omdat er bij de plannen geen rekening was gehouden met de agrarische bedrijven aan de andere kant van de Biddingweg en hun deels reeds vergunde uitbreidingsplannen. Dat betekende dat de gemeente haar voorkeursrecht om de grond aan te kopen verloor en daarmee ook de snelheid uit de uitvoering van de plannen werd gehaald. De grond is vervolgens gekocht door een marktpartij, die de nieuwbouwwijk wil ontwikkelen.

De afgelopen tijd zijn er met die partij, de bedrijven aan de Biddingweg en andere belanghebbenden gesprekken gevoerd. Uit het eerder met Swifterbant doorlopen participatieproces werden drie ‘voorkeursrichtingen’ voor het karakter van de nieuwbouwwijk gepresenteerd. In dat proces koos men voor een combinatie van ‘Rivierduin’ en ‘In de luwte’. Uit alle gesprekken blijkt nu dat het ‘In de luwte’-deel relatief snel kan worden opgepakt en uitgevoerd. De ontwikkeling van het ‘Rivierduin’-gebied, dat dichter bij de Biddingweg ligt, kan dan in de tussentijd verder worden uitgewerkt.

Nieuwe planning 

De planning is nu dat het eerste deel van de nieuwbouwwijk in februari aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd, inclusief bestemmingsplan en overeenkomst met de ontwikkelaar en eigenaar van de grond. 

Tegelijkertijd kan er verder worden gegaan met het proces voor het tweede deel van Swifterbant-Zuid en de plannen voor de herontwikkeling van de Biddingweg, Bisonweg en Spelwijk. De plannen voor de wegen zou ook in februari aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Nieuws

menu