Dronten mag ook in 2022 en 2023 weer de titel Fairtrade gemeente voeren

Dronten is sinds 2011 Fairtrade Gemeente. Foto: netwerk Duurzaamheid

Ook de komende twee jaar mag Dronten zich officieel een Fairtrade gemeente noemen. De gemeente voldoet aan alle criteria die aan deze titel verbonden zijn, aldus het adviesrapport van het landelijk campagnebureau Fairtrade Nederland.

Dronten is al sinds 2011 Fairtrade gemeente. Om een Fairtrade gemeente te mogen zijn heeft Dronten zich aan een zestal criteria verbonden: het instellen van de lokale werkgroep, het inkopen van producten en in beleid vertalen van Fairtrade, het bevorderen van verkoop van Fairtrade producten, en bevorderen van kennis over Fairtrade op bijvoorbeeld scholen, het organiseren van evenementen en publiciteit voor Fairtrade en als laatste het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Ook in 2021 wist de lokale werkgroep in Dronten, ondanks de beperkingen veroorzaakt door coronamaatregelen, op diverse manieren consumenten en ondernemers te bereiken, meldt het adviesrapport. ‘De gemeente ondersteunt het kernteam met budget en ambtelijke ondersteuning. Maar geeft ook duidelijk zelf het goede voorbeeld. Zo heeft de wethouder ook zitting in het kernteam’.

Aantal deelnemers ruim voldoende

‘Het aantal deelnemers uit alle sectoren is nog steeds ruim voldoende. Hetzelfde kan geconstateerd worden met betrekking tot het aantal deelnemers uit bedrijven en maatschappelijke organisaties. Leden van de winkeliersvereniging hebben zitting in het kernteam en kunnen hun rol als fairtrade ambassadeur op deze manier overbrengen aan andere ondernemers in de gemeente Dronten. Qua aantallen deelnemers zit het dus wel goed’.

Goed zichtbaar binnen de gemeente

Het campagnebureau complimenteert Dronten met het creëren en behouden van een grote betrokkenheid bij de campagne. ‘Het kernteam heeft een activiteitenplan om het jaar rond aandacht te vragen voor het thema Eerlijke Handel en zorgt er zo voor dat het kernteam goed zichtbaar is en blijft binnen de gemeente. Een begroting behorend bij alle activiteiten laat zien hoe gedegen jullie te werk gaan. Bewustwording onder inwoners staat ook hoog op de agenda en de aansluiting bij een duurzaam netwerk zorgt voor veel extra publiciteit’.

Daadkracht, creativiteit en veerkracht

Volgens het adviesrapport beschikt het kernteam over daadkracht, creativiteit en veerkracht. ‘De verdiepingsslag die het team voor de afgelopen periode wilden behalen is niet helemaal gelukt, maar wat in het vat zit verzuurt niet’.

Samenwerking met onderwijs

Nog twee laatste suggesties die het kernteam in Dronten meekrijgt: ‘Probeer ook de samenwerking met het onderwijs vast te houden. En gebruik social media kanalen zoals Facebook om Fairtrade deelnemers in het zonnetje te zetten’.

Lees hier het adviesrapport.

Nieuws

Meest gelezen