Dronter principes bereiken nog niet iedereen

Het ‘Huis van de gemeente Dronten’. Foto: Fotostudio Wierd

De gemeente gaat zich bij de participatie van inwoners over de groei van Dronten extra inspannen om de leeftijdsgroep van twintig tot veertig erbij te betrekken.

Diverse partijen merkten donderdag tijdens de behandeling van de ‘Drontense Principes’, de principes die de leidraad moeten vormen bij de groei van Dronten, op dat deze leeftijdsgroep tot nu toe ondervertegenwoordigd is. ‘En dat is juist de groep die de komende jaren een woning koopt,’ merkte Luc van der Wal (D66) op.

De politiek hecht er daarom aan dat die groep alsnog wordt betrokken bij de groei en de principes die daarbij gelden.

Kerngroepen

De komende tijd zullen er kerngroepen worden samengesteld van inwoners en betrokkenen die zich gedurende het hele proces over de verschillende voorstellen en beslissingen zullen buigen: de kerngroepen Dronten, Swifterbant, Biddinghuizen, bedrijventerreinen en buitengebied.

Elke kerngroep zal bestaan uit zo’n twintig mensen. De politiek hecht er dan ook aan dat die kerngroepen wel een goede afspiegeling zijn van alle inwoners.

De politici hebben ook nog wat moeite met de principes zelf. Die zijn breed geformuleerd.

‘Mensen maken de samenleving’, ‘Dronten geeft je de ruimte’, ‘Onze basis is groen’, ‘We koesteren het dorpse karakter’ en ‘we tonen lef’. Maar juist daardoor zijn ze ook voor vele interpretaties vatbaar.

‘Holle principes’

‘We zullen moeten oefenen met holle principes. Dat klinkt misschien wat negatief, maar neem ‘Onze basis is groen’: wat betekent dat dan? Veel gras of juist ruimte voor biodiversiteit?’ vroeg André Idzinga (Leefbaar Dronten) zich af, die vroeg om meer duiding van de principes. In het vervolg van het participatietraject zal ook daar aandacht voor zijn.

Over anderhalve week stelt de gemeenteraad de Dronter principes vast.

Overigens zijn die daarna niet in beton gegoten: ze zullen regelmatig tegen het licht worden gehouden om te zien of ze nog gelden, en welke interpretaties daar dan bij horen.

Nieuws

menu