Dronten zet geld voor armoedebeleid in tegen energiearmoede

Naar schatting 1.170 huishoudens in Dronten komen in de problemen door de alsmaar stijgende prijzen voor energie. Foto: Pixabay / Geralt

De gemeente Dronten wil dit jaar vanuit het armoedebeleid extra geld inzetten tegen energiearmoede. Zowel het college van burgemeester en wethouders als de gemeenteraad maken zich zorgen om de gevolgen van de stijgende prijzen voor gas en elektriciteit voor mensen met een kleine portemonnee.

Geld armoedebeleid

Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld de 102.000 euro die vorig jaar op de stelpost ‘Armoedebeleid’ is overgebleven op de gemeentelijke begroting in te zetten tegen de energiearmoede. Daarbij wordt voorgesteld dat mensen die in de problemen (dreigen) te komen via de bijzondere bijstand steun kunnen krijgen.

Naar schatting 1.170 huishoudens in Dronten komen in de problemen door de alsmaar stijgende prijzen voor energie. Het is een brede groep: gescheiden gezinnen, ouderen die van een minimuminkomen moeten rondkomen en mensen met geestelijke- en/of gezondheidsproblemen. De mensen met een uitkering zijn bij de gemeente goed in beeld, maar de mensen met een laag inkomen uit arbeid en gepensioneerden maar deels.

Niet generiek

Compensatieregelingen vanuit het Rijk helpen mondjesmaat. Mensen die tot 120 procent van het minimuminkomen verdienen, kunnen een energietoeslag krijgen. Daarnaast geeft het Rijk een belastingkorting op de energierekening en een tijdelijke verlaging van het belastingtarief op elektriciteit.

Toch kunnen ook mensen die de energietoeslag krijgen alsnog in de problemen komen door de stijgende energielasten. De gemeente wil deze mensen ondersteunen vanuit de bijzondere bijstand. Niet door een generieke maatregel, zoals de energietoeslag van het Rijk, maar door maatwerk. Zo kan er gedacht worden aan preventieve maatregelen: door bijvoorbeeld mensen die de hoge rekening niet meer kunnen betalen te helpen hun huis te isoleren en duurzamer te maken, kan ook de energierekening omlaag. Het Rijk heeft de gemeente ook geld beschikbaar gesteld voor juist dat soort maatregelen.

Hoge inflatie

Een aantal partijen in de gemeenteraad vraagt zich daarnaast af of er ook maatregelen kunnen komen om mensen die extra in de portemonnee getroffen worden door de inflatie tegemoet te komen. Ook dat zou moeten via maatwerk, niet via voor iedereen geldende algemene maatregelen. Op dat soort maatregelen studeert het college nog.

Nieuws

menu