Dronten verkozen tot beste gemeente van Flevoland

Dronten is verkozen tot beste gemeente van Flevoland. Foto: Gerrit Wijnne

Dronten is met een rapportcijfer van 7,77 verkozen tot beste gemeente van Flevoland. Dit blijkt uit het jaarlijkse buurtonderzoek van Nextdoor, het netwerk voor buren, dat in samenwerking met wetenschappers van de Vrije Universiteit van Amsterdam is uitgevoerd onder ruim 32.000 actieve Nextdoor-gebruikers. De gemeente Noordoostpolder scoort het hoogste op veiligheid.

Het onderzoek, waarbij de gemeente Bergen in Noord-Holland met een rapportcijfer van 8,48 werd verkozen tot beste gemeente van Nederland, richtte zich op zes belangrijke thema’s: het contact met buren, het helpen van buren, de sociale cohesie in de buurt, de voorzieningen in de buurt, de ervaren veiligheid in de buurt en gevoelens van eenzaamheid en sociaal vertrouwen. De resultaten laten zien welke sociale aspecten ervoor zorgen dat sommige buurten in Nederland beter gewaardeerd worden dan andere buurten.

Vaakst benoemd

Welke aspecten vinden we het meest belangrijk bij het beoordelen van onze buurt? Een rustige woonomgeving (58,1%), een prettige omgang tussen buurtgenoten (53,8%), en een gunstige locatie en goede bereikbaarheid (53,3%) werden het vaakst benoemd. ‘Het belang dat wordt gehecht aan elk van deze aspecten is sterk afhankelijk van iemands woonplaats. Inwoners van de grote steden vinden een goede bereikbaarheid en groot aanbod van voorzieningen meer van belang, oftewel reuring. Voor inwoners van het platteland is er een grotere behoefte aan een rustige, veilige en schone omgeving, oftewel rust. Wel zien we dat beide groepen veel waarde hechten aan prettig buurtcontact,’ aldus dr. Muis van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Veiligheid

Gevoelens van veiligheid in de buurt is, na de kwaliteit van het contact met buurtgenoten, de op één na beste voorspeller van de ervaren kwaliteit van een buurt. In de provincie Flevoland komt Noordoostpolder uit de bus als beste gemeente als het gaat om een gevoel van veiligheid. 12% van de inwoners van deze gemeente geeft aan zich overdag veilig te voelen in de buurt en in de avond voelt 19% zich vaak of soms onveilig.

Dronten en Lelystad komen op een tweede en derde plek. Voor deze gemeenten gaat het om respectievelijk 15% overdag en 22% in de avond, en 14% en 28%. In vergelijking met de rest van Nederland scoort Noordoostpolder relatief goed, want daar voelt 12% zich vaak of soms overdag onveilig en in de avonden ligt dit aandeel met 24% iets hoger.

Rondhangende jongeren, ongure types en criminaliteit (74,0%) en weinig aanwezigheid van politie en handhaving (52,5%) zijn voor Nederlanders de twee meest voorkomende redenen voor een onveilig gevoel in de buurt.

Bepalende negatieve graadmeters

In hoeverre is er volgens buurtgenoten het afgelopen jaar sprake geweest van vooruitgang of achteruitgang van de buurt? Een kwart van de Nederlanders is van mening dat de buurt achteruit is gegaan, en het aantal dat vindt dat de buurt vooruit is gegaan ligt iets lager (17,7%). Meer dan de helft vindt dat hun buurt hetzelfde is gebleven (52,8%).

Buurtbewoners die aangeven dat hun buurt het afgelopen jaar vooruit of achteruit is gegaan, kregen de vervolgvraag voorgelegd waarom dit volgens hen het geval is. De twee vaakst genoemde redenen van een vooruitgang van de buurt zijn de verbetering van de gebouwde omgeving zoals een renovatie (54,9%) en de verbetering van de natuurlijke omgeving, zoals parken en recreatiemogelijkheden (32,9%).

Buurtbewoners die aangeven dat hun buurt is achteruitgegaan, noemen overlast door omwonenden relatief vaak als oorzaak (57,3%). Deze reden van achteruitgang komt op de tweede plaats, na het probleem van meer rommel en afval op straat (61,3%).

Nieuws

menu