Dronten kocht voor 12,7 miljoen lokaal in. Database Lokale Ondernemers nadert de 500 inschrijvingen

Het gemeentehuis in Dronten. Foto: Fotostudio Wierd

Uit een organisatie-brede inkoop-analyse blijkt dat de gemeente Dronten in 2021 bijna zeshonderd opdrachten heeft verstrekt aan lokale ondernemers voor een bedrag van in totaal 12,7 miljoen euro, dat schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

Sinds de invoering van de Database Lokale Ondernemers hebben 486 ondernemers zich ingeschreven, waarvan 26 in 2021.

Twintig procent van de opdrachten is lokaal uitgegeven

Het beïnvloedbare inkoopbedrag van gemeente Dronten bedroeg afgelopen jaar 63,6 miljoen euro. De lokaal uitgegeven opdrachten maken daar met een pakket van 12,7 miljoen euro voor 20 procent deel vanuit.

Een trotse wethouder

Wethouder Ton van Amerongen is als portefeuillehouder inkoop trots op deze prestatie: ‘Zowel in- als extern wordt door de gemeentelijke organisatie tijdens overlegmomenten en presentaties gewezen op het bestaan en gebruik van de database. Bij de opstart van meervoudig onderhandse en Europese aanbestedingen is door het Inkoopteam de database proactief onder de aandacht gebracht van medewerkers en management’.

Een mooie bijdrage aan de lokale economie

Wethouder Irene Korting van Economie ziet het percentage lokaal gegunde opdrachten als een mooie bijdrage aan de lokale economie: ‘Natuurlijk blijft het een open markt waarbij we ook graag zien dat onze bedrijven door overheden in de regio opdrachten gegund krijgen. Op verzoek van ondernemersvereniging De Driehoek (OVDD) heeft er in oktober 2021 een goedbezochte ondernemersavond plaatsgevonden over het inkoopbeleid van de gemeente. Naar aanleiding daarvan is in het inkoopbeleid de definitie van een lokale ondernemer aangescherpt’.

Aanmelden voor database

In de database is er sprake van verschillende inkooppakketten, als bijvoorbeeld asfalt, riolering of straatwerk, waarvoor leveranciers zich kunnen aanmelden. Via de database worden per inkooppakket willekeurig drie tot vijf gegadigden geselecteerd om offerte uit te brengen. Het systeem nodigt daarbij ten minste één lokale onderneming uit. Opgemerkt wordt in de brief aan de gemeenteraad dat niet alle ingeschreven ondernemers producten of diensten leveren die de gemeente normaal afneemt. Wethouder Korting voegt daaraan toe: ‘Toch wil ik al onze lokale ondernemers aanbevelen om je in de database in te schrijven omdat ons inkoopbeleid erop gericht is dat we bij onze eigen inkoop de database lokale ondernemers erbij pakken.’

Aanmelden voor de database kan via: inkoop@dronten.nl.

Lees hier de brief van het college aan de gemeenteraad.

Nieuws

Meest gelezen

menu