Dronten denkt na over haar toekomst. En daar hebben de inwoners een belangrijke stem in

Het gebied rond de Van den Hamlaan is eerder genoemd als één van de mogelijke uitbreidingslocaties van Dronten. Foto: Fotostudio Wierd

De eerste maanden van het nieuwe jaar staan voor de gemeente Dronten in het teken van de zoektocht naar hoe Dronten moet groeien. En daar hebben de inwoners een belangrijke stem in.

Steentje bijdragen

In mei 2020 hebben meerdere fracties in de gemeenteraad uitgesproken open te staan voor een groei van Dronten naar een inwonertal van 65.000. Dat gebeurde na een discussie over de ‘motie Koerhuis’. Dat in 2020 aangenomen voorstel van Tweede Kamerlid Daniël Koerhuis (VVD) roept op te onderzoeken of er in Flevoland 100.000 woningen extra kunnen worden gebouwd om daarmee het tekort aan woningen in Nederland deels op te lossen.

Dronten wil haar steentje bijdragen en ziet bovendien kansen in die groei. Op dit moment telt Dronten ruim 42.000 inwoners. Een uiteindelijke groei naar 65.000 staat meer in verhouding met de oorspronkelijke tekentafelgedachte van de gemeente Dronten, waarop bijvoorbeeld de winkelcentra zijn ontworpen’, zo staat te lezen in de gemeentelijke procesnotitie ‘Dronten ontwikkelt’.

Wat wil je worden?

Daarbij is het getal van 65.000 niet leidend; het kan meer zijn, het kan minder zijn. ‘Extra groei moet gefundeerd zijn op het willen behouden en uitbouwen van de kwaliteiten van onze samenleving. Daarbij kan het gaan om grotere draagkracht om het aanwezige voorzieningenniveau op het gebied van cultuur, sport, zorg, welzijn en onderwijs op peil te houden,’ staat in het document. Groei van de gemeente biedt voorzieningen en vereniging ook de mogelijkheid te groeien, zorgt voor een groter arbeidspotentieel en meer consumenten voor de bestaande en nieuwe detailhandel en mkb-bedrijven, om maar eens een paar zaken te noemen.

Maar de belangrijkste vraag die beantwoord moet worden is hoe de inwoners die groei zelf voor zich zien. Daarom gaat de gemeente de komende maanden op zoek naar de ‘Drontense principes’: ‘uitgangspunten vanuit de samenleving over welke samenleving zij wil zijn, wat ze willen vasthouden, vernieuwen en uitvergroten’. Het zijn fundamentele vragen: mag Dronten groeien naar een stad of moet het dorpse karakter behouden blijven?

Brede blik

De zoektocht naar antwoorden op die vragen loopt parallel met de zoektocht naar de groeimogelijkheden op zich. Begin november is er een gemeentelijke ‘projectleider woningbouwopgave’ aangesteld, die alle lopende ontwikkelingen op het gebied van woningbouw en alle bestaande opgaven in kaart brengt en een inventarisatie zal maken van de groeimogelijkheden.

‘Een goede inventarisatie vraagt om een brede blik waarbij alle relevante zaken in beeld komen. Als eerste stap is het daarom goed je bewust te zijn van: Wie ben je? Waar kom je vandaan? Waar sta je nu? Maar ook: Welke opgaven liggen er al? Waar liggen kansen en beperkingen? Waar moet en wil je rekening mee houden? In welke situaties kun je terecht komen? Deze inventarisatie wordt uitgevoerd door zogenaamde expertteams; deskundigheid uit de ambtelijke organisatie aangevuld met kennis en kunde vanuit de samenleving,’ valt te lezen in de procesnotitie.

[De tekst gaat verder na de foto]

Zorgvuldig proces

De gemeente wil er ook de tijd voor nemen. ‘Zorgvuldigheid gaat voor alles’ is het motto. De gemeenteraad is nu eerst aan zet om zich uit te spreken over de procesnotitie. De raad buigt zich er morgen voor het eerst over. De ‘Drontense principes’ keten voor de zomer gereed zijn en handvatten bieden voor de nu al bekende opgaven en welke strategische keuzes er gemaakt kunnen worden. Nog voor de zomer moet dat ook een voorstel opleveren voor een groeioptie voor Dronten, waarbij uit meerdere scenario’s gekozen zal kunnen worden door de gemeenteraad.

Daarna wordt er voor de langere termijn groei van Dronten ook een visie gemaakt over hoe dit moet gebeuren. Want groei betekent niet alleen meer inwoners, maar zal ook om investeringen in de infrastructuur, groei van werkgelegenheid, groei van voorzieningen en allerlei andere zaken vragen. Op de vraag wat voor gemeente Dronten bij een eventuele groei wil zijn of worden, zullen ook meerdere visies worden ontwikkeld. In de procesnotitie wordt er gesproken over drie. Die zullen ook weer aan de inwoners en de politiek worden voorgelegd. Die visies zouden uiterlijk eind 2023 moeten worden vastgesteld.

Dorpsvisie

Als lichtend voorbeeld dient de dorpsvisie die vorig jaar in Swifterbant tot stand is gekomen . ‘We willen een integrale visie die breed gedragen wordt. Waar samenleving en gemeente samen eigenaar van zijn. Recent is het project Dorpsvisie Swifterbant succesvol afgerond. In dit project is sprake van een gedeeld eigenaarschap van de dorpsvisie. Dit is een inspirerend voorbeeld, waar de projectgroep integrale visie getrokken lessen graag uit meeneemt. Een belangrijk leerpunt uit het project is dat, hoewel het voorbereiden van een participatietraject met het niveau coproductie veel tijd, inzet en afstemming kost, een goed participatieproces essentieel is om eigenaarschap bij alle partijen te creëren.’

En het meedenken van en door inwoners zal niet alleen via fysieke bijeenkomsten of digitaal plaatsvinden. Er wordt ook gezocht naar ‘creatieve vormen, zoals een ‘Participatietour’ of een ‘Visiefestival’. Alles om antwoord te krijgen op die ene, prangende vraag: ‘Wat voor samenleving willen we zijn?’

Nieuws

Meest gelezen

menu