Dronten Toen 97 | Landdrost Otto vertrekt

Het artikel over het vertrek van Otto. Foto: Kees Hermus

In aflevering 97 van Dronten Toen schrijft Kees Hermus over het vertrek van landdrost Otto.

De Flevolander van 22 januari 1976 meldt dat landdrost dr. W.M. Otto Flevoland zal verlaten. In een reeks artikelen wordt het leven, maar vooral het werk van Otto breed uitgemeten. Hij neemt afscheid als landdrost van het Openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders én als directeur van de Rijksdienst. Deze combinatie van functies werd de ‘personele unie’ genoemd.

Bijzonderheid

In een toelichting in een artikel met de kop ‘Dr. Otto als bestuurder’ wordt de bijzonderheid van deze combinatie van functies beschreven. De twee petten van deze bestuurder werden in de buitenwacht niet altijd als positief ervaren. De bestuurlijke organisatie in de IJsselmeerpolders was echter een volslagen nieuw gebied en wijkt nu eenmaal nogal af van de situatie op het oude land, aldus de krant.

Zo wordt gemeld dat de heer Otto zelfs wel eens brieven naar zichzelf schreef in die andere functie, die hij had. Toch is het de heer Otto gelukt om tot praktisch ieders tevredenheid dit karwei te klaren, zonder volkomen schizofreen door het leven te gaan, is de conclusie in het artikel in de krant.

Man van het jaar

De vertrekkende landdrost wordt ‘De man van het jaar’ genoemd. Hij heeft in de hoedanigheid van zijn functies altijd een goed woordje gedaan in Den Haag en met name voor de werkgelegenheid in Lelystad. Ook was hij uitstekend in Public Relations, de Flevopolder kon eigenlijk geen betere wensen, aldus de krant. Ook zijn wekelijkse spreekuur sloeg hij eigenlijk nooit over, want hij vond het belangrijk om te weten wat er onder de bevolking leefde.

Otto was eigenlijk landbouwkundig ingenieur, gespecialiseerd in bodemkunde en Tropische landbouw. Hij heeft onder anderen in de VS, Guatamala en Indonesië werkzaamheden verricht. In 1956 werd hij Inspecteur bij de Cultuurtechnische dienst en werd hij opgenomen in de directie om de leiding en coördinatie op zich te nemen van de wetenschappelijke en technische voorbereidingen van cultuurtechnische werken.

Kunst en klassieke muziek

Otto hield van kunst en klassieke muziek en hij was een bewonderaar van Zuiderzeeschilder Jos Lussenberg uit Nunspeet en de Lelystadse amateur Piet Hak. De krant besluit om hem met diep respect te bedanken voor zijn menszijn, met ons.

Dronten Toen’ staat onder redactie van de Stichting Geschiedschrijving Dronten en wordt samengesteld aan de hand van eerdere publicaties in de Flevolander, voorloper van de FlevoPost.

Nieuws

menu