Dronten Toen 96 | 'Energiecrisis lijkt vergeten', kopte de Flevolander van 9 januari 1976

Het artikel. Foto: Kees Hermus

In aflevering 96 van Dronten Toen schrijft Kees Hermus over parallellen tussen heden en verleden.

‘Energiecrisis lijkt vergeten’. Dat is de kop van de Flevolander van 9 januari 1976. Zoals ik eerder meldde was in het jaar 1973 een energiecrisis ontstaan naar aanleiding van de Jom Kipoer oorlog tussen Israël en de Arabische landen, waardoor de oliekraan voor onder anderen Nederland werd dichtgedraaid. Toenmalig premier Den Uyl deed het voorkomen alsof het waarschijnlijk een zeer langdurig effect zou hebben op de Nederlandse economie en men terughoudend moest zijn met het gebruik van fossiele energie.

Niet meer aan te spreken

Deze algemene oproep lijkt in het gebied van de IJsselcentrale niet meer aan te spreken. In 1975 nam het gebruik door kleinverbruikers (de consument dus) weer met 8% toe. De grootverbruikers gebruikten ook meer, maar dat bleef beperkt tot 2% groei. De verklaring daarvoor had te maken met de economische recessie, die voor de industrie goed merkbaar was, maar de huishoudens zitten weer in het oude patroon, aldus de krant.

De directeur van de IJsselcentrale verwacht een groei van 3% in 1976, omdat men denkt dat de economie weer wat zal aantrekken. Maar dat kan al snel oplopen tot 6% als de mensen weer wat meer vertrouwen krijgen en meer gaan gebruiken.

Veel te hoog

Tegen de achtergrond van de energieschaarste zou dat al veel te hoog zijn. Zoals de directeur het stelt: ‘Het kan met het gebruik van de grondstoffen zo niet doorgaan.’ Hij wijst er op, dat de ontwikkeling van de zonne-energie nog niet zo ver is.

Nu, bijna vijftig jaar later, zitten we weer in een energiecrisis. Dit keer door de ‘militaire operatie’ van Rusland in Oekraïne. De Europese Unie keerde zich tegen Rusland door economische sancties in te stellen. De toevoer van Russisch gas is in belangrijke mate afgeschaald en de Russische olie wordt geboycot.

Sterke prijsstijging

Hierdoor ontstaat een sterke prijsstijging van bijna alle vormen van energie, waarmee het bedrijfsleven, maar eveneens de huishoudens geconfronteerd worden. Omdat ook het wonen erg duur is geworden, dreigen veel huishoudens betalingsproblemen te krijgen. Deze verminderde koopkracht leidt mogelijk tot een economische recessie.

Beide energiecrises zijn vooral veroorzaakt door de (terechte) politieke morele verontwaardiging over ergens in de wereld ontstane situaties. Dat leidt altijd weer tot een reactie.

‘Dronten Toen’ staat onder redactie van de Stichting Geschiedschrijving Dronten en wordt samengesteld aan de hand van eerdere publicaties in de Flevolander, voorloper van de FlevoPost.

Nieuws

menu