Het gemeentewapen van Dronten kwam er niet zonder slag of stoot

Het wapen van Dronten met de twee paarden als schildhouders. Foto: Stichting Geschiedschrijving Dronten

In aflevering 89 van ‘Dronten Toen’ schrijft Kees Hermus over de totstandkoming van het gemeentewapen van Dronten. Dit gebeurde niet zonder slag of stoot.

‘Drontenia Victrix’

In deze reeks hebben we het al een keer gehad over een herkenbaar logo van de gemeente Dronten. Drie jaar na de instelling van de gemeente kan nu ook het gemeentelijk wapen ‘Drontenia Victrix’ gepresenteerd worden. In de krant van 21 januari 1975 staat de kop: ‘Gemeentewapen is een feit’. In een wat kleinere kop daaronder wordt nog gemeld, dat de Hoge Raad van Adel maar weinig voor de schildhouders voelde.

Ontwerp vlag voldoet niet aan de regels

Het was een lange weg, voordat de officiële toestemming voor het wapen werd gegeven. Bij de instelling van de gemeente in 1972 werd door de federatie van Dorpsbelangen een vlag aangeboden. Het doek toonde drie ringen als symbool voor de drie dorpskernen, omgeven met strepen om de begreppeling van de droogmaking van de polder te symboliseren. Dat ontwerp voldeed echter niet aan de regels van de wapenkunde.

Het gemeentebestuur nam contact op met een oud-burgemeester van Oosterwolde die als adviseur werd aangesteld. Overleg met de federatie van Dorpsbelangen leidde er uiteindelijk toe, dat een aanpassing werd aangebracht. De golvende lijn, dat het schild in tweeën deelt, met daarboven een witte lelie (wapen van wijlen minister Lely) en in de onderste helft de drie ringen, die de drie dorpskernen voorstellen met in het midden een meerpaal.

Schildhouders

Dit schild wordt vastgehouden door twee paarden. Hoewel paarden in de landbouw nauwelijks meer voorkwamen, vond men deze schildhouders goed passen, want de paardensport werd zeer gewaardeerd in Dronten. Juist deze schildhouders zouden de zaak flink stagneren.

De Hoge Raad van Adel weigerde een positief advies uit te brengen aan de minister van Binnenlandse Zaken, die deze officiële adviseur niet wilde passeren. Maar de gemeente Dronten hield het been stijf: er waren tenslotte tal van precedenten, bijvoorbeeld in het geval van het wapen van de Wieringermeer.

Paarden mogen blijven

Bij de afdeling geschillen van de Raad van State werd beroep aangetekend. De pleidooien werden gehouden door de gemeentesecretaris en de adviseur van de gemeente. Bij Koninklijk Besluit van 18 november 1974 werd de beschikking, om geen schildhouders in het wapen te voegen, strijdig bevonden met het beginsel van behoorlijk bestuur. De paarden mochten dus blijven.

‘Dronten Toen’ staat onder redactie van de Stichting Geschiedschrijving Dronten en wordt samengesteld aan de hand van eerdere publicaties in de Flevolander, voorloper van de FlevoPost.

Nieuws

menu