Dronten Toen 87 | De barre herfst van 1974

Tarwe zaaien met een vliegtuig. Uit nood geboren gebeurde dat in 1974 voor het eerst in Flevoland.

Tarwe zaaien met een vliegtuig. Uit nood geboren gebeurde dat in 1974 voor het eerst in Flevoland. Foto: Kees Hermus

In aflevering 87 van ‘Dronten Toen’ schrijft Kees Hermus over de barre herfst van 1974.

In de Flevolander van 5 december 1974 staat een foto van een vliegtuig dat wintertarwe aan het zaaien is. Dat is heel bijzonder; in Flevoland wordt dit luchtvaartuig voor de eerste keer gebruikt voor dit doel. De reden dat een vliegtuig tarwe zaait heeft te maken met de uitzonderlijk slechte weersomstandigheden van de herfst van 1974. In Noord-Frankrijk, België en Zuid-Nederland was de situatie nog slechter.

Met een zaaimachine het land op

Door de grote hoeveelheid neerslag kon geen enkele trekker met een zaaimachine het land op. Vandaar dat voor deze optie gekozen werd. Het ging om de inzaai van wintertarwe, die in deze tijd gezaaid moest worden. Als dat niet zou lukken was het beter om te wachten op de mogelijkheden zomertarwe in te zaaien. Nadeel daarvan was dat de opbrengst lager was. Het zal duidelijk zijn dat zaaien met een vliegtuig niet erg zorgvuldig is, maar nood brak wet.

De herfst van 1974 levert direct een herinnering op. Er was veel regen en de oogst kon alleen met grote inspanning bij de boeren in Flevoland geborgen worden. Wel met grote schade aan de landbouwgrond, die helemaal kapot werd gereden. Een stevige vorstperiode zou de structuurschade weer wat kunnen herstellen.

Landbouwschool

Ik zat toen op de Landbouwschool. Ik kan mij nog herinneren dat wij een periode van één of twee weken vrij kregen om thuis of bij collega’s te helpen die de oogst nog niet in veiligheid hadden kunnen brengen. In delen van Brabant en Zeeland, op de kleigronden bijvoorbeeld, was met name de aardappeloogst nog lang niet klaar. Verschillende oogstmachines die in Flevoland vrij kwamen, werden op militaire vrachtwagens en diepladers gezet en naar die gebieden gebracht, waar de oogst moest worden voortgezet of nog moest beginnen.

Er werden 7.200 militairen ingeschakeld om te helpen met de oogst. Ze werden echter eind november weer teruggeroepen, omdat de prijs van de aardappelen op dat moment de kosten niet goedmaakte en de weersomstandingheden slecht bleven.

Zachte winter

Door de zachte winter kon in het voorjaar van 1975 de oogst toch nog grotendeels geborgen worden, zij het dat de kwaliteit hier en daar te wensen overliet. Zo kon het gebeuren dat op een boerderij tegelijk gepoot én geoogst werd.

‘Dronten Toen’ staat onder redactie van de Stichting Geschiedschrijving Dronten en wordt samengesteld aan de hand van eerdere publicaties in de Flevolander, voorloper van de FlevoPost. Voor deze aflevering is ook gebruik gemaakt van externe bron Manuel Rouwendaal.