Dronten Toen 83 | Achterdocht over meegaand beleid VVD

Achterdocht. Foto: Kees Hermus

In aflevering 83 van ‘Dronten Toen’ schrijft Kees Hermus over achterdocht in de politiek.

Achterdocht over meegaand beleid VVD. Zo luidt de kop boven een artikel in De Flevolander van 15 augustus 1974. Er is een nieuw college van burgemeester en wethouders in de maak, bestaande uit CCP, PAK en VVD en er is een concept-beleidsprogramma geschreven voor de komende zittingsduur van vier jaar. De leden van het PAK (Progressief Akkoord) hebben zich in een ledenvergadering wat achterdochtig getoond, omdat de VVD met nogal veel PAK-punten akkoord is gegaan.

Landelijke politieke landschap

Ik schrijf natuurlijk over iets wat zich afspeelde in 1974. We moeten bij dergelijke berichten over de lokale politiek ook het landelijke politieke landschap van dat moment in beeld hebben om het te kunnen begrijpen. Het kabinet Den Uyl, bestaande uit PvdA, D’66, PPR, KVP en ARP, was op 11 mei 1973 aangetreden na een lange, zeer moeizame formatie. Dit kabinet wilde een aantal fundamentele maatschappijhervormende voorstellen zoals de grondpolitiek, de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), de Wet Investeringsrekening (WIR) en de Vermogensaanwasdeling (VAD) uitwerken en door de Tweede Kamer loodsen.

Onoverkomelijke ideologische verschillen

Deze tijd kenmerkte zich door de schijnbaar onoverkomelijke ideologische verschillen tussen links en rechts Nederland, dat bijvoorbeeld in het zaterdagmiddag radioprogramma ‘In de Rode Haan’ van de VARA breed werd uitgemeten. De VVD deed niet mee aan deze regering en was in de oppositie erg kritisch op deze voor de VVD toch wel vergaande voorstellen.

Vanaf 1972 was de toen nog jonge Hans Wiegel de VVD-lijsttrekker en trok regelmatig fel van leer tegen het beleid van dat in zijn ogen nogal linkse kabinet. Bekend was zijn uitspraak ‘Sinterklaas bestáát, daar zit-ie,’ wijzend naar zijn politieke rivaal Joop den Uyl.

Op veel punten akkoord

In Dronten was echter een concept-beleidsprogramma geschreven, waarmee de VVD, in tegenstelling tot wat men tijdens de verkiezingsbijeenkomsten en de opstelling van de VVD-kandidaten kon verwachten, op veel punten akkoord was gegaan.

Dat leverde bij een aantal leden van het PAK kennelijk het ongemakkelijke gevoel op, dat het concept beleidsplan nog niet ver genoeg ging. De fractievoorzitter van Het PAK meldde echter dat men niet wil uitgaan van wantrouwen. Een dergelijk programma kun je als een soort van samenwerkingscontract zien en als een wethouder uit de boot valt, kun je de vertrouwenskwestie stellen, zo meldt de krant.

Geschiedschrijving Dronten

‘Dronten Toen’ staat onder redactie van de Stichting Geschiedschrijving Dronten en wordt samengesteld aan de hand van eerdere publicaties in de Flevolander, voorloper van de FlevoPost.

Nieuws

Meest gelezen

menu