In aflevering 80 van Dronten Toen schrijft Kees Hermus over een twist tussen horeca en kerkcentra.

De kop liegt er niet om. Foto: Kees Hermus

In aflevering 80 van Dronten Toen schrijft Kees Hermus over een twist tussen horeca en kerkcentra.

‘Horeca contra kerkcentra,’ kopt de Flevolander van 10 januari 1974. Er zijn verwijten van oneerlijke concurrentie tussen de kerkcentra en de clubhuizen enerzijds en de horecagelegenheden in de gemeente Dronten anderzijds.

Politieke Kafé

Aanleiding voor de keuze voor dit onderwerp in het Politieke Kafé is een open brief van de horecaondernemers, waarin de kerkcentra oneerlijke concurrentie wordt verweten.

De beheerder van gereformeerde kerk De Ark stelt in de krant dat hij het kerkcentrum ziet als een cultureel centrum en niet als een kroeg of restaurant. Hij vindt echter dat De Meerpaal een onlogisch ding is: busgezelschappen komen niet zelden bij hem langs in plaats van bij de ‘ontzettend ongezellige Meerpaal’. Bovendien is die ook vaak dicht, zoals onlangs met de kerst. ‘Als er iets te verdienen valt, is hij gesloten.’

Nog wat gevoeliger

In Biddinghuizen ligt deze zaak nog wat gevoeliger, want daar liggen kerkcentrum De Voorhof en café-restaurant De Gouden Ploeg recht tegenover elkaar. De eigenaar van het café ervaart de situatie ook wel als oneerlijke concurrentie. Het achterliggende probleem is dat de uitbater van een kroeg of restaurant dikwijls hoge lasten heeft en een kerkcentrum niet. Een kerkcentrum is een religieuze instelling en die hoeven geen BTW (ingesteld in 1969) af te dragen. Niet zelden wordt bij een trouwerij of een begrafenis het kerkcentrum gebruikt voor de receptie, het feest of de samenkomst, terwijl dat ook in een officiële uitspanning kan.

Geen kwestie van broodnijd

In genoemde krant krijgt ook de directeur van De Meerpaal het woord. Hij zegt dat het geen kwestie is van broodnijd, want hij kan met iedereen goed opschieten. Hij stelt vast dat het een ingeburgerde fout is die moeilijk is terug te draaien. Er is iets gelegaliseerd dat niet gelegaliseerd zou moeten zijn, omdat de wet voorschrijft dat kerkcentra alleen besloten partijen mogen bedienen. Hij vraagt zich overigens wél af waarom kosters tegenwoordig horecapapieren nodig hebben voor hun functie.

Over De Meerpaal zegt de directeur dat deze niet geschikt is voor kleinere gezelschappen. ‘Laten we een samenspel ontwikkelen met de kerkcentra en de sportkantines, opdat het experimentele karakter van De Meerpaal gehandhaafd blijft en benut wordt. Het restaurant is het enige normale wat er is in De Meerpaal.’

Geschiedschrijving Dronten

‘Dronten Toen’ staat onder redactie van de Stichting Geschiedschrijving Dronten en wordt samengesteld aan de hand van eerdere publicaties in de Flevolander, voorloper van de FlevoPost.

Nieuws

menu