Bijna dagelijks levensgevaarlijke situaties op 'dodenkruising' in Dronten

De 'dodenkruising'.

De 'dodenkruising'. Foto: Kees Hermus

In aflevering 103 van ‘Dronten Toen’ schrijft Kees Hermus over wat in de volksmond bekend stond als de ‘dodenkruising’.

In een drietal edities van de Flevolander uit december 1976 wordt gesproken over de ‘dodenkruising’. In één van die artikelen wordt gemeld, dat er bijna dagelijks levensgevaarlijke situaties zijn op de voorrangskruising Dronterweg-Elburgerweg-Biddingringweg.

Gezamenlijk onderzoek

De Flevolander en Het Nieuwe Land hadden een gezamenlijk onderzoek uitgevoerd, dat zich uitstrekte over vijf dagen, waarbij in 200 minuten zo’n 500 auto’s werden gecontroleerd op het al dan niet stoppen voor de stopstreep van de Elburgerweg en de Dronterweg.

Naar aanleiding van dit onderzoek worden de bevindingen in het genoemde artikel ‘triest’ genoemd. In de eerste plaats, omdat bijna 200 van de 500 automobilisten vonden dat het niet de moeite waard was om voor de kruising te stoppen.

Theoretische verkeerskennis

Bovendien wordt opgemerkt, dat veel automobilisten bij het naderen van de kruising niet precies weten hoe ze moeten handelen. Met de theoretische verkeerskennis is het slecht gesteld, want er werden tal van overtredingen vastgesteld.

De levensgevaarlijke situaties, die zich op deze kruising voordeden zijn bijna altijd het gevolg van menselijke fouten. Het waren zeker niet alleen de automobilisten, maar ook de professionele vrachtwagen- en buschauffeurs, die dezelfde fouten maakten, aldus de krant.

Opvallend

Het was daarbij opvallend, dat het eerste voertuig, dat het kruispunt naderde het goed deed, maar de auto’s dáárachter meenden door te kunnen rijden zonder goed te kijken. Kortom, er werd teveel vertrouwd op het gedrag van de voorop rijdende automobilisten. Ziedaar, het menselijk gedrag in een notendop.

In één van die edities, wordt gemeld dat de groepscommandant van de Rijkspolitie een brief heeft geschreven naar het college van B&W om te pleiten voor een spoedige reconstructie van de kruising. Een eerste gesprek met de burgemeester en de directeur van de Rijksdienst had al plaatsgevonden en begin 1977 leidde dat tot het besluit om iets aan de dodenkruising te doen door de Dronterweg te verleggen en er twee T-splitsingen van te maken.

Snelle oplossing

Men zocht naar een snelle oplossing. In de Dronterweg werd een bocht gemaakt, waardoor er twee kruisingen ontstonden. Op de foto de gewijzigde kruising die in mei 1977 gereed was gekomen.

Dronten Toen’ staat onder redactie van de Stichting Geschiedschrijving Dronten en wordt samengesteld aan de hand van eerdere publicaties in de Flevolander, voorloper van de FlevoPost.