De gemeenteraad van Dronten is verdeeld over het voorstel om de ontwikkeling van Swifterbant-Zuid in twee delen te knippen

Het 'In de luwte'-deel van Swifterbant-Zuid kan relatief snel worden opgepakt. Ontwerpteam

In de gemeenteraad van Dronten is donderdag een stekelig debat gevoerd over Swifterbant-Zuid. Het voorstel de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk in twee delen te knippen, om de vaart erin te houden, zorgt voor politieke verdeeldheid.

Ontwikkelen in twee fases

Om uit de impasse rond Swifterbant-Zuid te komen heeft het college, bij monde van de nieuwe wethouder Gerrit Jan Veldhoen, besloten Swifterbant-Zuid in twee fases te ontwikkelen. Het ‘In de luwte’-deel kan relatief snel worden opgepakt, het gebied dat ‘Rivierduin’ heet en dichtbij de agrarische bedrijven aan de Biddingweg ligt, zou dan in een latere fase worden ontwikkeld. In de eerste fase gaat het om 450 woningen, in de tweede fase om 250. Het bestemmingsplan voor de eerste fase kan waarschijnlijk al in maart, nog net voor de verkiezingen, worden vastgesteld. ‘Dat wordt krap, maar we gaan ons best doen,’ belooft Veldhoen.

Door de knip kan de vaart in het proces worden gehouden. Daarbij kan voor het rivierduingebied de tijd worden genomen om afspraken te maken met de tegenoverliggende agrarische bedrijven, om te zien hoe de plannen voor de wijk kunnen worden aangepast zodat die geen geluids- en geuroverlast ervaren van die bedrijven, of hoe er maatregelen kunnen worden genomen op de bedrijven zelf om die overlast voorkomen. Volgens Veldhoen lopen de gesprekken daarover goed. Het gaat om twee bedrijven: met de één is de gemeente er al uit, met de ander hoopt hij er binnenkort uit te komen.

[De tekst gaat verder na de afbeelding]

Aanpak college

Maar politiek is er grote verdeeldheid over de manier waarop het college dit aanpakt. Daarbij doet zich de klassieke tegenstelling voor dat de collegepartijen lijnrecht tegenover de oppositiepartijen staan. De VVD, Leefbaar Dronten en ChristenUnie hebben niets dan lof voor de aanpak. ‘We wilden snelheid in dit proces en we zien dat de wethouder daar hard aan gewerkt heeft, zonder dat het ten koste gaat van de zorgvuldigheid,’ vindt Paul Gach (VVD). ‘Ik sprak vandaag nog twee inwoners, die zeiden ‘Dat gepraat van jullie, jullie blijven maar bezig. Hou alsjeblieft de snelheid erin,’ zei Jan Ammerlaan (Leefbaar Dronten). 

‘Wij waren binnen de fractie witheet, dat we via de pers moesten vernemen van de knip in het bestemmingsplan,’ vertolkte Rob van der Schans (D66) het gevoel van het andere deel van de gemeenteraad. ‘We missen de positie van de raad volledig in dit besluit.’ Want hoe is het mogelijk dat, in een dossier dat door de SP niet eens een ‘hoofdpijndossier’ maar een ‘migrainedossier’ wordt genoemd, de raad niet wordt betrokken bij zo’n besluit? ‘Dit is een voorbeeld van oude politiek die we niet moeten willen. We kunnen toch niet ontkennen dat er in dit dossier een wethouder is opgestapt? Dat er een externe procesbegeleider is aangesteld, wat al bijna nooit gebeurd, en dat die ook is weggelopen?,’ zei Peter Duvekot (SP).

Zorgen blijven

Het verwijt van de coalitiepartijen dat de nieuwe wethouder de beloofde snelheid in het dossier brengt en dat de wens dat elk besluit dat eerst aan de gemeenteraad moet worden voorgelegd alleen maar zorgt voor vertraging, legt de oppositie naast zich neer. ‘Daarmee creëert u een tegenstelling die er niet is,’ vindt Duvekot.

‘Het college gaat op de oude voet verder, ze knipt het plan nu alleen door midden. Ik wil niet het hele oude plan er doorheen drukken, maar juist nog eens met een helikopterview naar het hele plan kijken,’ zei Suzanne Stoop (PvdA).

Het CDA maakt zich vooral zorgen over wat dit gaat betekenen voor de ondernemers aan de Biddingweg. ‘Ik proef bij de wethouder dat hij het goede wil doen. En er is nu ook sprake van een andere situatie, nu er in Swifterbant-Zuid een ontwikkelaar is die enthousiast is en aan de slag wil. Maar ik hoor de betrokken agrarische ondernemer zelf nog niet zeggen ‘We zijn er bijna’. Terwijl zij wel op korte termijn duidelijkheid nodig hebben,’ vindt Willemien Wever (CDA).

Knip is een feit

Maar de zorgen van de oppositie leidden donderdag niet tot een ander besluit: Swifterbant-Zuid wordt in twee delen ontwikkeld, zodat als de gemeenteraad in maart akkoord gaat met het eerste bestemmingsplan, de door Swifterbant zo gewenste groei eindelijk in gang wordt gezet.

Nieuws

menu