Column Kees Bakker | Win-winsituatie!

Huis te koop. Eigen foto

Ik snap de gedachte van verschillende partijen om de starterslening vooral beschikbaar te stellen aan Drontenaren. De regeling is juist bedoeld starters op de koopwoningmarkt uit Dronten te helpen.

Tegelijkertijd vind ik de gedachte om in de verordening op te nemen de lening ook alleen voor te behouden aan mensen die in Dronten wonen of een maatschappelijke of economische binding hebben met Dronten wat kortzichtig.

Ten eerste: in de praktijk is het al zo dat startersleningen meestal worden gebruikt door mensen uit de eigen woonplaats, Dronten heeft die ervaring ook. Bij de eerdere starterslening was 85 procent van de leners afkomstig uit Dronten. Je gaat dus iets formeel regelen terwijl dat niet nodig is.

Ten tweede: mocht het wel nodig blijken te zijn, omdat opeens heel veel mensen van buiten Dronten hun eerste woning in Dronten willen kopen, en daarmee weer de woning voor Drontenaren wegkapen, dan kun je altijd de verordening nog aanpassen.

Maar volgens mij is het ook om een andere reden onhandig. Je wil als werkgever als de gemeente zelf ook aantrekkelijk blijven voor mensen die in Dronten willen werken. Sterker: aan de groei van Dronten is de onlosmakelijke voorwaarde verbonden dat men voldoende en kwalitatief goed personeel kan vinden voor de gemeente. De groei vraagt daarom. Dan is het misschien voor iemand die nu een, ik noem maar even wat, huurhuis heeft in Zwolle, daar met zijn of haar gezinnetje woont, een leuke vacature ziet in Dronten en denkt ‘Hé, Dronten…’ misschien wel een pré als hij of zij leest dat Dronten een starterslening heeft, dat de huizen daar nog betaalbaar zijn en dat door de starterslenig die huizen ook nog bereikbaar zijn.

Nogmaals: ik snap de gedachte wel. Die wordt ongetwijfeld ingegeven door de wetenschap dat huizen in Dronten ook in trek zijn bij Almeerders en andere mensen uit de Randstad, en dat ze vaak voor de neus van geïnteresseerde Drontenaren worden weggekaapt door die mensen. Maar dat zijn geen starters op de woningmarkt die dat doen. Dat zijn mensen die in Almere of Amsterdam een huis achterlaten dat op de koopmarkt twee keer zoveel waard is als het huis dat ze hier willen kopen, en die daarom geen voorwaarden hoeven te stellen als ‘voorwaarde van financiering’ of zelfs ‘voorwaarde van verkoop van de eigen woning’. En dat vinden verkopers prettig: die verkopen de woning liever aan iemand waarvan ze zeker weten dat die hem kan betalen in plaats van dat je eerst nog een onzekere periode tegemoet gaat van of de potentiële koper de financiering rond krijgt.

Kortom: als 85 procent van de gebruikers van de starterslening al uit Dronten zelf komt, en die andere 15 procent nieuwe aanwas is die vervolgens als jong talent bij een Dronter bedrijf of in het Huis van de Gemeente Dronten aan de slag gaat, is dat volgens mij een - komt-ie, ik ben niet gek op de term maar ik kan ‘m ook niet vaak gebruiken, dus deze gelegenheid laat ik niet aan me voorbijgaan - win-winsituatie.

Nieuws

menu