'Ontwikkeling Dronten-Zuid biedt uitgelezen kans voor huisvesting arbeidsmigranten en spoedzoekers'

De eerste beoogde uitbreidingslocatie ligt ten zuiden van de kern Dronten tussen de Golfresidentie en de Roodbeenweg.

De eerste beoogde uitbreidingslocatie ligt ten zuiden van de kern Dronten tussen de Golfresidentie en de Roodbeenweg. Foto: Fotostudio Wierd

Dronten gaat groeien en als eerste uitbreidingslocatie buiten de grenzen van de huidige kernen is Dronten-Zuid voorzien. Het gebied tussen de Roodbeenweg en de Golfresidentie is in alle opzichten de meest logische en beste locatie voor de eerste groei, andere uitbreidingslocaties worden voor later voorzien.

Zoals je kunt lezen in het artikel over de groei van De Graafschap vergt groei planning en een vooruitziende blik. Dat laatste had het college van burgemeester en wethouders zeker, toen men in juni 2021 besloot geen medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van voormalig tuincentrum Groenrijk aan de Rietweg tot huisvesting voor 300 arbeidsmigranten. Er was ook verzet vanuit de omgeving , de tegenover de Dronterweg gelegen wijk de Landmaten was tegen, maar het college besloot ook dat de huisvesting te grootschalig werd voor die locatie. Dat zou belemmerend kunnen werken voor de ontwikkeling van een eventuele woonwijk.

Een wijs besluit

Een wijs besluit. In eerste instantie leek de locatie namelijk bij uitstek geschikt voor een dergelijk initiatief, aangezien er ook een schreeuwende behoefte is aan huisvesting voor arbeidsmigranten. Daar stond en staat de FlevoPost de laatste tijd ook vol van.

Als er toen echter was ingestemd met het initiatief, had je nu rondom die huisvesting een woonwijk moeten ontwikkelen. Dat is op z’n minst gezegd niet handig.

Een uitgelezen kans

Andersom is wel noodzakelijk. De uitbreiding van Dronten biedt de gemeente de uitgelezen kans om een woonwijk te ontwikkelen waarin huisvesting voor arbeidsmigranten en (tijdelijke) woonruimte voor spoedzoekers, jongeren en statushouders is geïntegreerd. Regeren is vooruitzien. Neem de veelgeprezen woonlocaties Lars en Lily aan de Larserdreef in Lelystad: speciale gebouwen die tijdelijk zijn neergezet voor mensen die heel dringend woonruimte nodig hebben. In een nieuw te ontwikkelen woonwijk kun je daar beter rekening mee houden. Het aardige van zo’n initiatief is dat het kan worden aangepast aan de behoefte van het moment: de ene keer is er met name behoefte aan huisvesting voor statushouders, het andere moment juist aan jongeren- of studentenhuisvesting. De inrichting en bouw van die gebouwen maakt dat die flexibel kunnen worden ingezet.

Geen protesten vanuit de buurt

Bijkomend voordeel is dat er geen protesten vanuit de buurt komen. In een nieuw te ontwikkelen woonwijk is die er nog niet. De mensen die er vervolgens gaan wonen, weten vervolgens waar ze gaan wonen. Nou ja, ook dan kan er nog protest zijn. In Lelystad werd ik ooit eens gebeld door een woedende bewoner van de Landstrekenwijk. De man wilde dat ik een stuk schreef over het schandalige feit dat hij vanuit zijn huis uitkeek op een gevangenis. Toen ik opmerkte dat die er al stond toen hij zijn huis kocht, zei hij dat dat er niets mee te maken had. Welk idioot gemeentebestuur zet nu een woonwijk tegenover een gevangenis neer?

Dat stuk heb ik nooit geschreven. Maar de ontwikkeling van Dronten-Zuid biedt uitgelezen kansen een aantal problemen van nu, zoals de huisvesting voor arbeidsmigranten en spoedzoekers, voor de komende decennia definitief op te lossen. Twee vliegen in één klap.