Columnist Kees Bakker is 'buitengewoon hoopvol' dat er een andere wind gaat waaien in politiek Dronten

De beoogde nieuwe wethoudersploeg, van links naar rechts: Peter Duvekot, Siert Jan Lap, Lazise Hillebregt en Peter van Bergen. Foto: Fotostudio Wierd

Ik vind het buitengewoon dat er nu al een voorstel is voor een nieuw college in Dronten, inclusief te benoemen wethouders en inclusief een coalitieakkoord.

Ik weet niet of daar een record mee gebroken is, ik ben geen dossiertijger en misschien doe ik de geschiedenis dan geweld aan, maar ik weet wel dat de dames en heren politici in Den Haag er een puntje aan kunnen zuigen. Als die net zo snel aan de slag waren gegaan na de verkiezingen als in Dronten is gebeurd, was de opkomst van ook de lokale verkiezingen zo maar 5 of 10 procent hoger geweest.

Andere wind

Ik ben ook buitengewoon hoopvol dat er een andere wind gaat waaien in politiek Dronten. Dat is geen overbodige luxe, want een gemeente die groeiambities heeft en bovendien binnen de driehoek college van b+w, gemeenteraad en ambtenarij een fors probleem op te lossen heeft, heeft een frisse wind nodig.

Erg hoopgevend

Het feit dat deze vier partijen elkaar zo snel gevonden hebben en er met een coalitieakkoord op hoofdlijnen ook zo snel uit zijn, is erg hoopgevend. Ten eerste: als CDA en Leefbaar Dronten voor de VVD of ChristenUnie hadden gekozen, was er voor de veilige, behouden weg gekozen. De keuze voor D66 en SP getuigt van moed, door alle partijen. Ten tweede is het coalitieakkoord geen vuistdik boekwerk waarin alles voor de komende vier jaar al helemaal dichtgetimmerd is, maar een vier pagina’s tellende verzameling van ruime doelen en wensen. Dat laat nog veel ruimte over voor de invulling.

‘Sterk en collegiaal team’

Wat ik ook prettig vindt is dat expliciet de ambitie wordt uitgesproken tot het vormen van een ‘sterk en collegiaal team’ als het om het college van burgemeester en wethouders gaat. Ik zeg niet dat het de afgelopen jaren geen team was, maar eerdere crisissen in de lokale politiek hebben de afgelopen periode wel wonden geslagen. Dan is het mooi als een nieuw college niet besluit eerst maar eens af te rekenen met het vorige college, maar gelijk de blik op de toekomst richt.

De lat ligt hoog

Kijk, zeggen dat je wil samenwerken is leuk, maar samenwerken moet je vooral doen. De lat ligt hoog, blijkt uit de ambitie van de nieuwe ploeg. Maar op één of andere manier heb ik het gevoel dat deze vier het ook echt graag anders willen doen. Dan is het aan de overige vier partijen in de gemeenteraad om daar bij aan te sluiten. Of niet, ook dat is een keuze.

Nieuws

menu