'Modulaire woningen in Dronten zijn snelle oplossing voor nijpend probleem'

De studentenkamers op de Campus van Aeres. Oost Flevoland Woondiensten

Een actieplan voor de lokale woningmarkt in Dronten: het is mooi dat het er is en het is zaak dat zo snel mogelijk in werking te zetten. Zodat Drontenaren die nu thuis wonen of vanuit een huurwoning voor het eerst een woning willen kopen, daar ook de kans toe krijgen.

Nu vissen ze vaak achter het net. Het is niet alleen dat mensen die bijvoorbeeld vanuit de Randstad naar Dronten trekken een hoger bod uitbrengen op een koopwoning. Het is ook omdat die mensen vaak meer kapitaal hebben. Ze laten een makkelijk verkoopbare woning met overwaarde achter, waardoor hun financieringsmogelijkheden voor die grotere woning in Dronten beter zijn. En als verkoper kies je dan toch voor de zekerheid dat de koper je woning ook kan betalen.

Snelle oplossingen

Meer en meer gedifferentieerde nieuwbouw is dan een oplossing voor Drontenaren, maar dat is ook een oplossing die om een langere adem vraagt. Misschien moet er daarom voor de korte termijn eerst worden gekeken naar oplossingen die snel kunnen worden gerealiseerd.

Modulaire woningen

Mooi voorbeeld zijn de modulaire woningen die er op het terrein van de Aeres Hogeschool zijn neergezet. Woningen die in delen in de fabriek zijn gemaakt en in Dronten in elkaar zijn gezet, gemonteerd als het ware. Woningen die kwalitatief prima zijn, maar wel voor de korte termijn en tijdelijk zijn neergezet.

In Lelystad zijn er twee dergelijke complexen neergezet langs de Larserdreef, de toegangsweg naar Lelystad als je vanaf de A6 uit Almere de stad binnenkort. Die complexen zijn ook tijdelijk neergezet, voor de duur van 15 jaar, en kunnen daarna redelijk makkelijk worden afgebroken en verplaatst. De complexen bieden kleine woonruimtes met tijdelijke huurcontracten voor spoedzoekers (mensen die bijvoorbeeld in een scheiding liggen), statushouders en arbeidsmigranten.

Het zijn mooie oplossingen, omdat ze nu voor dit doel kunnen worden gebruikt en je over 15 jaar zonder al teveel kapitaalvernietiging kunt kijken waar en voor welk doel ze dan kunnen dienen.

Waar zet je ze neer?

De grootste uitdaging in het mooie Dronten zal zijn: waar zet je ze neer? Het zijn grotere complexen, die ook de nodige parkeerruimte eromheen vragen, dus buurten, wijken maar ook het buitengebied zullen hun nieuwe buren niet enthousiast onthalen. Het is een probleem dat ook de plannen voor grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten laat zien: niemand wil dat in zijn buurt hebben. Tegelijkertijd stralen de complexen die in Lelystad zijn neergezet en de namen Lars en Lilly hebben gekregen meer uit dat een gemiddeld arbeidsmigrantendorp. Ook dat maakt het de investering wel waard: het is een snelle oplossing voor een nijpend probleem en het is een mooiere oplossing dan een complex van wat er uitziet als vakantiehuisjes.

Nieuws

menu