Groeispurt Dronten vindt in eerste instantie plaats ten zuiden van de kern Dronten en binnen bebouwde kom Swifterbant en Biddinghuizen

De eerst beoogde uitbreidingslocatie van Dronten. Foto: Fotostudio Wierd

De groeispurt die Dronten in wil zetten, zal in eerste instantie plaatsvinden ten zuiden van de kern Dronten en binnen de bebouwde kom van Swifterbant en Biddinghuizen. De uitbreidingslocatie ligt tussen de Golfresidentie en de Roodbeenweg. Dat voorstel wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Locaties

Er wordt gekozen voor een geleidelijke groei van Dronten naar 60.000 inwoners in 2050. Op dit moment wonen er 43.000 mensen in de gemeente Dronten. De uitdaging is om bij die groei het door inwoners gekoesterde karakter van Dronten niet te verliezen, maar dat is al vastgelegd in de ‘Dronter principes’. Verder moeten de voorzieningen, werkgelegenheid en bereikbaarheid van Dronten in gelijke tred meegroeien.

Tot en met 2030

Om de gewenste groei te verwezenlijken zijn er 9.000 nieuwe woningen nodig. Bestaande plannen, zoals Swifterbant-Zuid, de Graafschap in Biddinghuizen en het Hanzekwartier in Dronten zorgen samen voor ruim 3.300 woningen. Dat is de groei tot en met 2030, waar de gemeente vorige week met de provincie, andere gemeenten in Flevoland, het waterschap en het Rijk een ‘woondeal’ voor heeft afgesloten. ‘Daarbij hechten we er aan dat er tot en met 2026 al zo’n 500 sociale huurwoningen bijkomen. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor woningcorporatie OFW,’ zegt wethouder Peter van Bergen. Dat het Rijk deel uitmaakt van de woondeal, is wel belangrijk, vindt hij. ‘Dat betekent dat het Rijk zich ook inspant om het mogelijk te maken, als het bijvoorbeeld gaat om de stikstofregels of de uitbreiding van het elektriciteitsnet.’

Verdere groei

Dat betekent dat er naast de 3.300 woningen die al gepland staan nog 5.000 tot 6.000 nieuwe woningen nodig zijn. In Swifterbant wordt er gestart met het centrumgebied, waar er kansen zijn in de herontwikkeling van verouderd vastgoed. In Biddinghuizen staat de entree van Biddinghuizen bovenaan het ontwikkellijstje, waardoor het centrum verbonden kan worden met de Hoge Vaart.
Voor de uitbreiding van Dronten zijn er drie locaties aangewezen aan de rand van de kern: Dronten Noord, - Oost en – Zuid, waarbij het college wil beginnen met Zuid. Daar kunnen woningbouw en natuurontwikkeling hand in hand gaan, met kansen voor verschillende woningtypen in een bosrijke omgeving. Daarmee kan de woningbouw gecombineerd worden met opgaven voor wat betreft de bodem en het watersysteem (verzilting), de bossenstrategie (klimaatcompensatie) en de verbinding met het omliggende landschap.

Dronten-Zuid

‘Alle drie de locaties aan de rand van Dronten zijn geschikt voor woningbouw, elk met eigen kwaliteiten.’ De locatie Zuid is volgens Van Bergen het snelst te ontwikkelen. Voor dat gebied heeft de gemeente dan ook een voorkeursrecht op de percelen ingesteld (de Wet Voorkeursrecht Gemeenten). ‘Dat betekent dat de gemeente het eerste recht heeft deze gronden te kopen. Dat is om te voorkomen dat projectontwikkelaars snel percelen opkopen om ze later weer aan ons te verkopen voor veel geld.’ De WVG moet binnen drie maanden door de gemeenteraad worden bevestigd. Daarna heeft de gemeente drie jaar de tijd om voor het betreffende gebied een bestemmingsplan vast te stellen.

Noord en Oost

In Dronten-Noord wordt samen met de herontwikkeling van het stationsgebied een mix van wonen, werken, recreatie en voorzieningen voorzien. Op termijn zou dan aan de andere kant van de weg een woonomgeving kunnen ontstaan in een groene en waterrijke omgeving. In Dronten-Oost zijn er door de goede ontsluiting en ligging in het fruitteeltgebied kansen voor ‘een intiem woon-werklandschap met een groen karakter’.

Geleidelijk en flexibel

Van Bergen benadrukt dat de groei naar 60.000 inwoners geleidelijk zal plaatsvinden en de uitbreiding op de beoogde locaties ‘flexibel’ zijn. ‘Het gaat om een lange periode, dus je kunt niet voorzien wat er in die tijd allemaal verandert. De markt kan veranderen, je hebt te maken met wet- en regelgeving en zaken waar je geen invloed op hebt. Denk alleen maar aan de eerder genoemde stikstofopgave of de krapte op het elektriciteitsnet. Dat betekent dat je ook moet kunnen schakelen in de groeiopgave en de locaties die ontwikkeld worden, als dat nodig is. We geven richting aan de groei, en die term is bewust gekozen. Want je kunt altijd, als dat nodig is, van richting veranderen.’

Het betekent dat er ondertussen ook verder gewerkt wordt aan de integrale visie op de leefomgeving, want de groei qua inwonertal moet gepaard gaan met een groei aan voorzieningen, bereikbaarheid en werkgelegenheid. ‘Het is een forse opgave voor de komende 20 tot 30 jaar. Dat betekent dat we daar binnen het gemeentehuis een projectorganisatie voor moeten opbouwen. Want nogmaals: het gaat niet om platte groei. Het moet zo zijn dat we ook in 2050 nog steeds een Dronten zien waar we ons in herkennen.’

Raad aan zet

De gemeenteraad buigt zich binnenkort over de plannen. Als er wordt ingestemd met Dronten-Zuid als eerste uitbreidingslocatie, moet daar uiterlijk in de vergadering van 8 juni een besluit over worden genomen.

Nieuws

Meest gelezen

menu