Boeren woest over buitensluiting nieuw natuurplan Dronten Oost

Raad van State. Foto: Mediahuis Noord / Michiel Kolle

‘We liggen wakker van de hele gang van zaken. Buitengesloten worden is niet fijn. We hebben een plan ingediend om deelnemer te worden, maar we hebben niets van de gemeente daarop gehoord’. Deze kritiek van een agrariër op de gemeente Dronten klonk dinsdag tijdens een zitting bij de Raad van State. Die zitting ging over het nieuwe bestemmingsplan Nieuwe Natuur Oostkant Dronten.

Daarmee wil de gemeente de harde overgang tussen bosgebied en landbouwgronden ‘verzachten’. De realisatie van nieuwe natuur en ‘slimme combinaties met agrarische en recreatieve versterking’. ‘Maar de realisatie van nieuwe natuur staat voorop’, aldus de advocaat van de gemeente.

‘Plan in strijd met eigen doelstelling’

Van dat idee is weinig terechtgekomen, zeggen minstens zeven boeren in dit gebied. Volgens hun advocaat was het oorspronkelijke idee van de gemeente om het landbouwgebied aan de oostzijde van Dronten te gaan herverkavelen. Daarna stelde de provincie geld en ruimte beschikbaar voor de vorming van nieuwe natuur in dit gebied. De ideeën van provincie en gemeente leidden tot een projectplan waar alle 80 grondgebruikers in het gebied aan konden deelnemen door het indienen van een eigen deelplan dat in het project past.

De bezwaar makende boeren dienden ook een plan in, maar kregen daarop geen reactie meer van de gemeente. De gemeente zegt nu dat de communicatie beter had gekund. Achteraf horen de boeren nu dat hun plannen zijn afgewezen omdat het hen vooral te doen was om betere landbouwgronden te krijgen door herverkaveling. Maar dat ontkennen de boeren.

Het bestemmingsplan dat nu ruimte biedt voor plannen die wel goed passen volgens de gemeente, wordt nu aangevochten bij de Raad van State. Want dat bestemmingsplan toont volgens de bezwaarmakers niets van een samenspel tussen natuur, recreatie en herverkaveling van landbouwgrond, zoals eerder de bedoeling was. ‘Het gebied raakt 120 hectare actieve landbouwgrond kwijt’, zegt een van de boeren. ‘Er valt niet meer te herverkavelen’, aldus hun advocaat.

Nieuwe plannen welkom

De advocaat van de gemeente zegt dat de deur nog steeds open staat om met plannen voor dit gebied te komen. Maar dat kan niet meer binnen het projectplan. “Dit klinkt aardig”, reageert de advocaat van de boeren. “Maar er komt geen klap van terecht. Het is pure retoriek. Alleen maar woorden.”

Een van de boeren voorziet dezelfde problemen die boeren hebben in de buurt van een Natura 2000 gebied. Dat betekent forse beperkingen voor de bedrijfsvoering of zelfs uitkoop. ‘Nu komt er alleen nieuwe natuur. Daar hebben we best zorgen over’.

De Raad van State oordeelt over zes weken.

Nieuws

menu