Bewoners Ketelhaven mogen voorlopig gebruik blijven maken van milieustraat. Samen met de gemeente wordt gezocht naar een structurele oplossing voor de afvalinzameling

Ketelhaven. Archief Fotostudio Wierd

De bewoners van Ketelhaven mogen voorlopig gebruik blijven maken van de milieustraat in Dronten. Ondertussen werkt de gemeente Dronten samen met de Vereniging van Eigenaren (VVE) Ketelhaven en de Stichting Buitenplaats Ketelhaven aan een structurele oplossing van het afvalprobleem. Dit is de uitkomst van een ‘constructief gesprek’ dat woensdag plaatsvond tussen de drie partijen.

VVE Ketelhaven en Stichting Buitenplaats Ketelhaven kregen op 20 december te horen dat de afvalpas de bewoners vanaf 1 januari geen toegang meer geeft tot de milieustraat . Dit was nogal kort dag, met de feestdagen voor de deur, en het college van burgemeester en wethouders heeft hier dan ook zijn excuses voor aangeboden.

Bijzondere situatie

De gemeente en een afvaardiging van de besturen van de VVE Ketelhaven en de Stichting Buitenplaats Ketelhaven hebben op woensdag 19 januari een constructief gesprek gehad over de wijze van afvalinzameling en het gebruik van de milieustraat. Geconstateerd is dat er op Ketelhaven een bijzonder situatie is ontstaan, vanuit twee oorspronkelijke recreatieparken naar nu een woongebied met permanente bewoning. Over en weer zijn de standpunten en gedachten uitgewisseld.

De partijen gaan samen onderzoek doen hoe te komen tot een goede toekomstbestendige situatie met betrekking tot het inzamelen van (grof) huishoudelijk afval, die recht doet aan wettelijke kaders en verordeningen zoals die van toepassing zijn binnen de gemeente Dronten. De maand februari wordt hiervoor gebruikt om dit nader te verkennen en in beeld te brengen.

Begin maart vervolgafspraak

Begin maart 2022 is er een vervolgafspraak gemaakt om de uitkomsten met elkaar te bespreken en vervolgstappen te zetten. Ook is afgesproken dat tot nader orde de leden van de VVE Ketelhaven en de Stichting Buitenplaats Ketelhaven gebruik kunnen blijven maken van de milieustraat.

Nieuws

menu