Basisscholen Het Zuiderlicht en Christiaan Huygens samen onder één dak

Caroline Beijers van Christiaan Huijgens Flevolanden Yzaäk Jacobi van Codenz. Foto: Sjors Evers

Codenz-basisscholen Het Zuiderlicht en het Christiaan Huygens zitten sinds de zomervakantie samen onder één dak aan de Langstraat 48 in Dronten-Zuid. Het Zuiderlicht is een school met een buurtfunctie, en heeft een prachtig onderwijsconcept ontwikkeld met het Doordacht Passend Lesmodel, de kenniswerkplaats en de Huygensklas. ‘Het is dé kans om de sterke punten van beide scholen met elkaar te combineren,’ vertelt bestuurder Yzaäk Jacobi van Codenz.

Met het vernieuwde onderwijsconcept doet Het Zuiderlicht per les recht aan de voorkennis van leerlingen en hun individuele ontwikkeling. Er is daarnaast ook oog voor praktisch en theoretisch leren, en het leren kennen van talenten van leerlingen. In het kort komt het erop neer dat kinderen aan het begin van de les aangeven hoeveel ze al van een onderwerp weten. De leerkracht past de uitleg (instructie) hierop aan en toetst continu of de leerlingen het begrijpen.

Deep Level leren

Christiaans Huygens biedt in Dronten en Zeewolde voltijds onderwijs aan hoogbegaafde kinderen, via de methode Deep Level leren. ‘We werken ’s ochtends met weektaken en een circuitmodel. De leerkracht geeft ieder halfuur aan een kleine groep kinderen uitleg, waarna ze aan het werk gaan. In de klas of op het leerplein. Op die manier leren we de kinderen zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces,’ legt directeur Caroline Beijers van Christiaan Huijgens Flevoland uit. ‘Daarnaast besteden we aandacht aan het versterken van de executieve functies (ook wel denkfuncties) en het “leren leren”. Vaardigheden die deze leerlingen in het reguliere onderwijs vaak minder hoeven aan te spreken.’

Optimaal

‘We hebben onze visie op onderwijs vertaald in de nieuwe inrichting, omdat we denken dat dit kinderen helpt om optimaal te kunnen leren,’ vult bestuurder Yzaäk Jacobi aan. De verschillende soorten meubilair, de open kasten, de afwisselend zachte en harde vloeren en de kastjes aan de muur: er is goed over nagedacht. De open kasten zijn voor de leerlingen en ze hoeven het dus niet te vragen als ze iets willen pakken. In de lokalen hangt standaard een tijdlijn en wereldkaart aan de muur om kinderen uit te dagen dingen op en uit te zoeken.

Snelle en creatieve denkers

De methode Deep level leren is speciaal ontwikkeld voor snelle en creatieve denkers die graag verbanden leggen en verschillen en overeenkomsten zoeken. Deze vorm van onderwijs sluit aan bij de andere manier van denken en leren, die kenmerkend is voor hoogbegaafdheid. Deze kinderen hebben minder herhaling nodig en dat geeft de ruimte om ze op ander gebied extra uit te dagen. Met bridge en Spaans bijvoorbeeld, dat standaard op het rooster staat. ‘Dat zorgt er ook voor dat ze met plezier naar school gaan.’

Dat laatste is natuurlijk heel belangrijk, omdat ze zich niet altijd begrepen voelen in het reguliere onderwijs. Daarom vinden Caroline en Yzaäk het zo fijn dat hun leerlingen kunnen leren met peers (met en van elkaar leren) en buiten de lestijd op kunnen trekken met de kinderen van Het Zuiderlicht.

De nieuwe locatie telt tien lokalen, waarvan Christiaan Huygens er zes heeft en Het Zuiderlicht vier. In totaal zijn er 250 leerlingen. ‘Onze leerlingen hebben het zo nodig om midden in de samenleving te staan en samen met leeftijdsgenootjes op te trekken,’ zegt de bestuurder.

Zeven zekerheden

Door de nieuwe inrichting komen leerlingen niet alleen optimaal tot leren, het is ook huiselijker. Passend bij de huiskleuren van het nieuwe logo van stichting Codenz. De stichting vormt het bestuur van negen protestants-christelijke basisscholen in Dronten, Swifterbant, Biddinghuizen en Zeewolde. Iedere school heeft een eigen visie en een eigen profiel, maar ze zijn wel onderling verbonden door de zeven zekerheden van Codenz; zelf invloed op je leren, ondersteuning krijgen, je verdiepen en verbreden, online en offline onderwijs, wereldburgerschap, jezelf mogen zijn en samenwerken vinden in elke Codenz-school plaats.

Minimaatschappij

De bestuurder: ‘Het Christiaan Huygens heeft een regiofunctie; leerlingen komen niet alleen uit Dronten, ook uit bijvoorbeeld Harderwijk en Lelystad. Terwijl Het Zuiderlicht echt een buurtfunctie heeft. Een minimaatschappij in het klein, dat zijn we. Dankzij de nieuwe samenwerking kunnen de leerlingen straks profiteren van de expertise die in beide scholen is opgebouwd.’


www.christiaanhuygensdronten.nl

Nieuws

menu