BOL | van Staveren verlaat Dronten

Het terrein van BOL | van Staveren aan De Noord in Dronten. Foto: Mediahuis Noord / Gerrit Wijnne

BOL | van Staveren BV gevestigd aan De Noord 55-57 in Dronten, verhuist met ingang van 1 maart 2023 naar Emmeloord. Reden is het feit dat de eigenaar van het onroerend goed, BOL Beheer BV, het bedrijfsterrein heeft verkocht voor herontwikkeling om in te spelen op de ontwikkelingen binnen het Hanzekwartier in Dronten.

BOL schrijft in een persbericht zich maximaal te hebben ingespannen om BOL | van Staveren te huisvesten op het perceel Het Gein 2 in Dronten, naast het SuperTank tankstation aldaar. Ook heeft BOL geïnformeerd naar vestigingsmogelijkheden op industrieterrein De Poort. Vanwege de categoriecode van het bedrijf komt BOL | van Staveren hiervoor niet in aanmerking.

Procedure die verplaatsing mogelijk maakt

De gemeente Dronten is niet bereid om mee te werken aan een procedure die verplaatsing mogelijk maakt binnen een tijdsbestek van ongeveer zestien weken totdat met de bouw kan worden begonnen, zo laat BOL | van Staveren in een persbericht weten. ‘De gemeente beroept zich op wet- en regelgeving waardoor verplaatsing alleen mogelijk is na een uitgebreide wijzigingsprocedure van het bestemmingsplan. Deze procedure vergt aanzienlijk meer tijd.’

Aangezien de bedrijfsvoering voor BOL | van Staveren in gevaar dreigde te komen is eind april besloten het bedrijf te verplaatsen naar Emmeloord. Hierdoor gaan ongeveer veertig arbeidsplaatsen verloren in Dronten.

Voorbereidingen in volle gang

Inmiddels zijn de voorbereidingen in Emmeloord in volle gang, ‘met welwillende medewerking van de gemeente Noordoostpolder’. BOL | van Staveren heeft er het volste vertrouwen in dat vanaf 1 maart 2023 de dienstverlening aan al haar klanten in Flevoland en omliggende regio’s vanuit Emmeloord op dezelfde wijze kan worden voortgezet als nu in Dronten het geval is.

BOL ervaart het ‘als zeer teleurstellend dat er geen actieve medewerking van de gemeente Dronten is geweest om de verplaatsing naar Het Gein 2 mogelijk te maken’. ‘BOL heeft herhaaldelijk, zowel ambtelijk als bestuurlijk, aangegeven dat er tijdsdruk op het project zat. De gedane toezegging om via een versnelde procedure verplaatsing mogelijk te maken is niet opgevolgd,’ zo staat in het persbericht te lezen.

Pionieren, ondernemen en participeren

Met het vertrek van BOL | van Staveren uit Dronten komt voor wat betreft BOL een einde aan ‘zestig jaar pionieren, ondernemen en participeren in de samenleving van de gemeente Dronten’.

Voor de organisatie SuperTank, ook gevestigd op De Noord 57, wordt in Dronten naar een geschikte kantoorlocatie gezocht.

Wethouder Peter van Bergen van Ruimtelijke Ontwikkeling betreurt het dat BOL | van Staveren de gemeente wil verlaten. ‘Zeven jaar na het eerste gesprek kwam de ondernemer met een concreet plan. Daarover hebben we in februari gesproken. Dit intakegesprek resulteerde in een positieve grondhouding voor vestiging van het bedrijf aan De Ee. Dat hebben we vrij snel teruggekoppeld naar het bedrijf.’

Voor vestiging aan De Ee was nodig dat het bedrijf een wijzigingsplan indiende omdat de milieucategorie van 4.1 vanuit de huidige bedrijfsvoering te zwaar is voor de beoogde locatie. Van Bergen: ‘Het bedrijf heeft gevonden dat het zonder wijzigingsplan ook mogelijk moet zijn. Daarin verschillen we van inzicht.’

Het college heeft als standpunt uitgesproken dat het bereid is mee te werken volgens de juiste juridische procedure, zegt Van Bergen. ‘Dat is in april ambtelijk met het bedrijf gedeeld en dat is deze maand ook vanuit het college aan het bedrijf bevestigd. Als we een paar stappen sneller moeten lopen zijn we daar altijd toe bereid, maar ook daarbij geldt dat het moet gebeuren volgens de juridische procedure die daarvoor staat. Wij hebben het beeld daarmee alles te hebben gedaan wat binnen onze mogelijkheden ligt om het bedrijf te helpen verplaatsen.’

Nieuws

Meest gelezen

menu