Alternatieven voor camera's in spreekkamers gemeentehuis Dronten onderzocht

Het gemeentehuis in Dronten. Foto: Fotostudio Wierd

Het komt wekelijks voor dat medewerkers van de gemeente Dronten van het sociaal domein in de spreekkamers in het gemeentehuis te maken hebben met intimidatie en verbaal geweld. In de afgelopen zes jaar heeft dat vijf keer tot een aangifte geleid waarbij de beelden van opnames in de spreekkamers zijn gebruikt.

Dat antwoordt de gemeente op vragen van GroenLinks, PvdA en de SP over de video- en geluidregistraties, die de afgelopen tijd veel ophef veroorzaakten.

Big Brother

De vragen van de drie partijen kregen als titel ‘Big Brother in Dronten’. Het feit dat de gemeente al geruime tijd gesprekken in de spreekkamers van het sociaal domein opneemt, waar mensen veel over hun persoonlijke situatie moeten vertellen, deed de drie partijen afvragen of dit niet een heel zwaar middel is om te worden ingezet om de veiligheid van medewerkers van de gemeente te waarborgen.

Het toezicht zorgde ook in de media voor ophef en leidde tot vragen in de Tweede Kamer. Naar aanleiding van die ophef is de gemeente gestopt met de opnames. Men wil eerst het huidige beleid tegen het licht houden. Per 10 november is daarom gestopt met de geluidopnames, zes dagen later ook met de beeldopnames.

Alternatieven

Er wordt nu gekeken of er ook andere maatregelen te bedenken zijn die minder zwaar zijn. Voor het einde van het jaar moet er een inventarisatie zijn gemaakt daarvan, waarna de gemeenteraad zich er in januari volgend jaar over kan buigen.

Dat neemt niet weg dat de veiligheid van medewerkers dus wel onder druk staat. Desondanks zegt de gemeente nu dat het cameraprotocol zoals dat er tot nu toe was niet in lijn is ‘met de bedoeling waar we in de gemeente Dronten voor staan’. Om in de tussentijd wel de veiligheid van de medewerkers te waarborgen worden gesprekken tussen inwoners en de gemeente indien nodig door twee ambtenaren gevoerd. 

Nieuws

menu