Raadslid Paul Vermast uitgeluid met koninklijke onderscheiding en staande ovatie

Paul Vermast spreekt de raad van Dronten toe bij zijn afscheid. Foto: Fotostudio Wierd

De gemeenteraad van Dronten nam donderdagavond afscheid van Paul Vermast. De fractievoorzitter van GroenLinks wordt raadsadviseur van de gemeenteraad in Hoogeveen. En waar die beide functies met een beetje goede wil en veel inzet wellicht nog wel te combineren zijn, is dat in dit geval fysiek onmogelijk: in Hoogeveen vergadert de gemeenteraad op dezelfde avond als in Dronten.

Integer en betrouwbaar

Vermast is in 2003 begonnen als burgerraadslid voor GroenLinks en is sinds 2010 gemeenteraadslid. Burgemeester Jean Paul Gebben kenmerkte hem als een integer en betrouwbaar raadslid ‘met altijd een vleugje humor in zijn betogen. ‘Je vloog de discussie altijd aan vanuit de inhoud en niet vanuit politiek gewin.’ Gebben stelde persoonlijk ook veel aan Vermast te hebben gehad. ‘Je was mijn vertrouwenspersoon. Dank daarvoor.’

‘De gemeenteraad van Hoogeveen mag zich buitengewoon gelukkig prijzen. En ik ben er van overtuigd dat we je daar of elders in de functie van griffier terug zullen zien. En ach, er zijn nog veel meer mooie bestuurlijke functies in een gemeente,’ zei hij lachend, implicerend dat Paul Vermast ook rustig de ambitie mag hebben ergens burgemeester te worden.

[De tekst gaat verder na de foto]

Lid in Orde Oranje-Nassau

‘Je hebt drie burgemeesters meegemaakt. De eerste ondertekende je formulier voor burgerraadslid, de tweede voor gemeenteraadslid. Ik heb helaas niets te ondertekenen, maar ik mag je wel iets opspelden.’ Vermast is bij zijn afscheid, vanwege zijn 12-jarige inzet voor de gemeenteraad, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Bruggen bouwen

Paul Vermast stond in zijn afscheidsspeech bij waar het om gaat, of beter, waar het om zou moeten gaan in de politiek. ‘Ik las zaterdag in het NRC een opiniestuk van Herman Tjeenk Willink. Hij stelt dat de democratische rechtsorde niet vanzelfsprekend is. Ze is kwetsbaar en behoeft onderhoud. En aan dat onderhoud is de afgelopen veertig jaar nauwelijks iets gebeurd. Dat is een politiek probleem.’

Vermast heeft zichzelf afgevraagd welke resultaten hij de afgelopen twaalf jaar concreet bereikt heeft in de Dronter politiek. ‘Een aangenomen voorstel voor een laadpaal voor elektrische auto’s op het station? Die was er toch wel gekomen. Led-lampen in de gemeentelijke verlichting? Was toch wel gebeurd, iedere gemeente doet dat nu, je bent gek als je dat niet doet.’

[De tekst gaat verder na de foto]

Vermast wees daarom op de nieuwe lamp in de nieuwe raadszaal, waarin het eerste artikel uit de grondwet is verwerkt: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Die tekst te laten terugkeren in de nieuwe raadszaal was een voorstel van GroenLinks.

‘Dat is de grondslag van onze samenleving. Daar zit ook veel geschiedenis in. Ik heb wel eens gehoord van iemand die er veel verstand van heeft dat onze grondwet de enige is die begint met ‘allen’. Daaruit spreekt dat we moeten regelen dat iedereen gelijke rechten en kansen heeft. En de vraag is: wat doet u daar mee?’

Staande ovatie

Volgens Vermast moet de drijfveer van iedere politicus dat zijn, vertaalt in waar men in gelooft en hoe men dat wil bereiken. ‘In ons land neemt de ongelijkheid toe. De kloof tussen burgers onderling wordt groter. Mensen trekken zich terug in hun eigen bubbel. Als politiek hebben we die luxe niet. We moeten bruggen bouwen. En we moeten het in het politieke debat hebben over de waarden die daarvoor nodig zijn.’

Paul Vermast werd uitgeluid met een staande ovatie.

Nieuws

Meest gelezen

menu