Het Groene Carre

De ring rondom De Gordiaan is niet erg verkeersveilig. Verkeersmaatregelen volgen elkaar in kort tempo op.