Oostvaarderswold

Het Oostvaarderswold moet de Oostvaardersplassen bij Lelystad en het Horsterwold bij Zeewolde met elkaar verbinden. De provincie wilde ongeveer 1.800 hectare landbouwgebied omvormen tot natuur, om een 15.000 hectare groot aaneengesloten natuurgebied van internationale betekenis tot stand brengen. De Raad van State heeft dat plan vernietigd.