Waterwijzer

Twee jaar na het besluit kantoorgebouw De Waterwijzer in het Lelycentre te slopen, breekt er alsnog een discussie los over hoe wenselijk dat is. Sommigen willen dit symbool van de tijd waarin Lelystad is opgebouwd, alsnog behouden. Maar sloop lijkt onafwendbaar.